Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

Liturgický program po 5. nedeli po ZSD NsP

 


Pondelok
29.6.

SVÄTÍ APOŠTOLI
PETER A PAVOL

prikázaný sviatok
myrovanie

16:00

Sv. liturgia

Utorok
30.6.

Zbor svätých dvanástich apoštolov

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Streda
1.7.

Nezištníci a divotvorcovia
Kozma a Damián

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Štvrtok
2.7.

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách

 

Piatok
3.7.

Mučeník Hyacint

prvý piatok v mesiaci

17:00
18:00

Spoveď
Sv. liturgia

Sobota
4.7.

Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup

 

Sv. liturgia na námestí v HN

Nedeľa
5.7.

NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
cirkevný a štátny sviatok
myrovanie

8:30

Sv. liturgia

Liturgický program po 5. nedeli po ZSD KBM

 


Pondelok
29.6.

SVÄTÍ APOŠTOLI
PETER A PAVOL

prikázaný sviatok
myrovanie

8:15
9:00

Spoveď
Sv. liturgia

Utorok
30.6.

Zbor svätých dvanástich apoštolov

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia
(rozlúčka s o. kaplánom a privítanie nového kňaza)

Streda
1.7.

Nezištníci a divotvorcovia
Kozma a Damián

 

 

Štvrtok
2.7.

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách

 

Piatok
3.7.

Mučeník Hyacint
prvý piatok v mesiaci

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Sobota
4.7.

Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup

 

Sv. liturgia na námestí v HN

Nedeľa
5.7.

NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
cirkevný a štátny sviatok
myrovanie

10:00

Sv. liturgia

Liturgický program po 5. nedeli po ZSD

 

Pondelok
29.6.

SVÄTÍ APOŠTOLI
PETER A PAVOL

prikázaný sviatok
myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Mária, Ján
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* rod. Korbova a Velova

Utorok
30.6.

Zbor svätých dvanástich apoštolov

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter 32 r.
Sv. liturgia slovenská
Anna (panychída)

Streda
1.7.

Nezištníci a divotvorcovia
Kozma a Damián

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter
Sv. liturgia slovenská
Štefan, Anna, Ján a ostatní (panychída)

Štvrtok
2.7.

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Bernardína s rod.
Sv. liturgia slovenská
Jozef

Piatok
3.7.

Mučeník Hyacint
prvý piatok v mesiaci

6:30

 

17:45
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
členovia a členky SR a NSJ
Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
Andrej, Mária, Tomáš, Ivan, Mária

Sobota
4.7.

Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup

9:00
9:30

17:00
18:00

Moleben k sv. CaM
Sv. liturgia na námestí

Večiereň sviatku
Sv. liturgia slovenská
* Milan 60 r.

Nedeľa
5.7.

NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
cirkevný a štátny sviatok
myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Marianna a Henrych
Sv. liturgia cirkevnosl.
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Kristína, Jozef, Marta, Jakub, Timotej, Ivan, Magdaléna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna 66 r.

Liturgický program po 4. nedeli po ZSD NsP

 


Pondelok
22.6.

Hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

16:00

Sv. liturgia

Utorok
23.6.

Mučenica Agripína

16:00

Sv. liturgia

Streda
24.6.

NARODENIE PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA
odporúčaný sviatok
myrovanie

16:00

Sv. liturgia

Štvrtok
25.6.

Prepodobná mučenica Febrónia

 

Piatok
26.6.

Prepodobný Dávid zo Solúna

 

Sobota
27.6.

Prepodobný  Samson Pohostinný

 

Nedeľa
28.6.

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Prenesenie pozostatkov nezištníkov Kýra a Jána

Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program po 4. nedeli po ZSD KBM

 


Pondelok
22.6.

Hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

 

Utorok
23.6.

Mučenica Agripína

16:00

Sv. liturgia

Streda
24.6.

NARODENIE PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA
odporúčaný sviatok
myrovanie

Štvrtok
25.6.

Prepodobná mučenica Febrónia

 

Piatok
26.6.

Prepodobný Dávid zo Solúna

16:00

Sv. liturgia

Sobota
27.6.

Prepodobný  Samson Pohostinný

 

Nedeľa
28.6.

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Prenesenie pozostatkov nezištníkov Kýra a Jána

Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po 4. nedeli po ZSD

 

Pondelok
22.6.

Hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vasiľ, Mária, Demeter, Anna
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Ján (panychída)

Utorok
23.6.

Mučenica Agripína

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Anna, Ján, Zuzana
Večiereň sviatku
Sv. liturgia slovenská
Juraj, Mária, Michal, Mária, Ján, sestra Jozafáta (panychída)

Streda
24.6.

NARODENIE PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA
odporúčaný sviatok
myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* František, Anna, Mariena
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Anna

Štvrtok
25.6.

Prepodobná mučenica Febrónia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Barbora, Andrej
Sv. liturgia slovenská
Imrich, Barbora, Imrich, Mária, Pavol

Piatok
26.6.

Prepodobný Dávid zo Solúna

6:00
6:30

 

17:30

18:00

Moleben k Najsv. Srdcu
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Ján
Moleben k Najsv. Srdcu
Sv. liturgia slovenská
Jozef (panychída)

Sobota
27.6.

Prepodobný  Samson Pohostinný

 

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Helena
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Ladislav

Nedeľa
28.6.

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Prenesenie pozostatkov nezištníkov Kýra a Jána

Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Natálka 2 r., Ľubka, Rasťo
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marek s rod.
Večiereň sviatku
Sv. liturgia slovenská
* Samuel

Liturgický program po 3. nedeli po ZSD KBM

 


Pondelok
15.6.

Prorok Amos

 

 

Utorok
16.6.

Tychón Divotvorca, amatuntský biskup

16:00

Sv. liturgia

Streda
17.6.

Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

 

Štvrtok
18.6.

Mučeník Leontios

Piatok
19.6.

Apoštol Júda, podľa tela Pánov brat

16:00

Sv. liturgia

Sobota
20.6.

Hieromučeník Metod, patarský biskup

 

Nedeľa
21.6.

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po 3. nedeli po ZSD NsP Humenné

 


Pondelok
15.6.

Prorok Amos

16:00

Sv. liturgia

Utorok
16.6.

Tychón Divotvorca, amatuntský biskup

16:00

Sv. liturgia

Streda
17.6.

Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

16:00

Sv. liturgia

Štvrtok
18.6.

Mučeník Leontios

Piatok
19.6.

Apoštol Júda, podľa tela Pánov brat

Sobota
20.6.

Hieromučeník Metod, patarský biskup

 

Nedeľa
21.6.

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program po 3. nedeli po ZSD

 

Pondelok
15.6.

Prorok Amos

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vladimír
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Mária, Štefan (panychída)

Utorok
16.6.

Tychón Divotvorca, amatuntský biskup

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anna 78 r.
Sv. liturgia slovenská
Alexius

Streda
17.6.

Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

6:00

6:30

17:30

18:00

Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Juraj, Filoména (panychída)
Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
Sv. liturgia slovenská
Jozef

Štvrtok
18.6.

Mučeník Leontios

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Mária, Helena, Juraj, Mária, Ján
(panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Maroš 24 r.

Piatok
19.6.

Apoštol Júda, podľa tela Pánov brat

6:00

6:30

17:30

18:00

Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vasiľ (panychída)
Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
Sv. liturgia slovenská
Andrej, Anna

Sobota
20.6.

Hieromučeník Metod, patarský biskup

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Anna
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Jozef, Alojz (panychída)

Nedeľa
21.6.

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ján 70 r.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Matúš, Zuzana, Peter, Alexandra, Lenka, Lucia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.

Liturgický program po 2. nedeli po ZSD KBM

 


Pondelok
8.6.

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

 

 

Utorok
9.6.

Cyril, alexandrijský arcibiskup

16:00

Sv. liturgia

Streda
10.6.

Hieromučeník Timotej, pruský biskup

 

Štvrtok
11.6.

Apoštoli Bartolomej a Barnabáš

Piatok
12.6.

NAJSLADŠIEHO PÁNA
JEŽIŠA KRISTA, MILUJÚCEHO ĽUDÍ
odporúčaný sviatok
myrovanie
voľnica

16:00

Sv. liturgia

Sobota
13.6.

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

 

Nedeľa
14.6.

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po 2. nedeli po ZSD NsP Humenné

 


Pondelok
8.6.

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

16:00

Sv. liturgia

Utorok
9.6.

Cyril, alexandrijský arcibiskup

16:00

Sv. liturgia

Streda
10.6.

Hieromučeník Timotej, pruský biskup

16:00

Sv. liturgia

Štvrtok
11.6.

Apoštoli Bartolomej a Barnabáš

Piatok
12.6.

NAJSLADŠIEHO PÁNA
JEŽIŠA KRISTA, MILUJÚCEHO ĽUDÍ
odporúčaný sviatok
myrovanie
voľnica

18:00

Sv. liturgia

Sobota
13.6.

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

 

Nedeľa
14.6.

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

9:00

Sv. liturgia