Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

Liturgický program po Nedeli Všetkých svätých KBM – Sídlisko III.

 


Pondelok
1.6.

Mučeník Justín Filozof a spol.

Začiatok pôstu pred sviatkom sv. Petra a Pavla

 

Utorok
2.6.

Nikefor Vyznávač

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Streda
3.6.

Mučeník Lucilián a spol.

Štvrtok
4.6.

Sviatok Najsvätejšej Eucharistie
odporúčaný sviatok
myrovanie

16:00

Sv. omša na námestí

Piatok
5.6.

Hieromučeník Dorotej

prvý piatok v mesiaci

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Sobota
6.6.

Prepodobný otec Bessarión Divotvorca

Fatimská sobota v Ľutine

 

Nedeľa
7.6.

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

9:30

Sv. liturgia.

Liturgický program po Nedeli Všetkých svätých

 


Pondelok
1.6.

Mučeník Justín Filozof a spol.

Začiatok pôstu pred sviatkom sv. Petra a Pavla

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Jozef, Peter, Júlia, Michal, Helena, Ján
Ján

Utorok
2.6.

Nikefor Vyznávač

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Zuzana, František, Juraj, František (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Mária, Ján, Mária

Streda
3.6.

Mučeník Lucilián a spol.

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Štefan, Štefan, Mária, Michal, Ján, Štefan
Večiereň sviatku s litijou
Sv. liturgia slovenská
Michal (panychída)
* Eva, Veronika, Lenka

Štvrtok
4.6.

Sviatok Najsvätejšej Eucharistie
odporúčaný sviatok
myrovanie

6:30
7:30

 

 

16:00

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Božena, Lenka, Karinka

Sv. omša na námestí

Sv. liturgia slovenská

Piatok
5.6.

Hieromučeník Dorotej

prvý piatok v mesiaci

6:30

 

17:45
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členovia a členky SSR a NSJ
Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
* rod. Tkáčova

Sobota
6.6.

Prepodobný otec Bessarión Divotvorca

Fatimská sobota v Ľutine

6:30

 

14:00
17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Zuzana, Ján, Anna, Ján
Sobáš so sv. lit.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Peter, Mária, Michal, Anna, Michal

Nedeľa
7.6.

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Adam
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Martin, Martin
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Justína, Olina s rod.

Liturgický program po Nedeli Päťdesiatnice KBM – Sídlisko III.

 


Pondelok
25.5.

Pondelok Svätého Ducha

odporúčaný sviatok

16:00

Sv. liturgia

Utorok
26.5.

Apoštol Karpos

16:00

Sv. liturgia

Streda
27.5.

Hieromučeník Terapont

 

Štvrtok
28.5.

Prepodobný otec Nikita

Piatok
29.5.

Prepodobná mučenica Teodózia

16:00

Sv. liturgia

Sobota
30.5.

Prepodobný otec Izák

 

Nedeľa
31.5.

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI VŠETKÝCH SVÄTÝCH

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli Päťdesiatnice

 


Pondelok
25.5.

Pondelok Svätého Ducha

odporúčaný sviatok

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Štefan, Michal, Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Zuzana, Sofia

Utorok
26.5.

Apoštol Karpos

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Iveta, Renáta, Štefan, Mária, Ján
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Streda
27.5.

Hieromučeník Terapont

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Mária, Peter
Akatist k P.B. 1.časť
Sv. liturgia slovenská
Ivan, Mária, Andrej

Štvrtok
28.5.

Prepodobný otec Nikita

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Viliam, Terézia, Mikuláš, Kornélia
Akatist k P.B. 2.časť
Sv. liturgia slovenská
Anna (panychída)

Piatok
29.5.

Prepodobná mučenica Teodózia

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Branislav

Sobota
30.5.

Prepodobný otec Izák

 

6:30

15.00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anton
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Michal, Andrej, Terézia, Ján, Tomáš

Nedeľa
31.5.

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI VŠETKÝCH SVÄTÝCH

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter, Janka, Paťka, Jakubko
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Ivana, Mariana
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Paľo s rod.

Liturgický program po Nedeli sv. Otcov KBM – Sídlisko III.

 


Pondelok
18.5.

Mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien

 

Utorok
19.5.

Hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci

16:00

Sv. liturgia

Streda
20.5.

Mučeník Tallelaios

Štvrtok
21.5.

Veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

 

Piatok
22.5.

Mučeník Bazilisk
Odovzdanie sviatku Nanebovstúpenia

16:00

Sv. liturgia

Sobota
23.5.

Piata zádušná sobota

 

Nedeľa
24.5.

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE  ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

myrovanie

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli sv. Otcov

 


Pondelok
18.5.

Mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Šimon, Anna, Ivan
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Michal, Paulína

Utorok
19.5.

Hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Marek, Lucia, Tomáš, Matej
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
Ivan, Irena (panychída)

Streda
20.5.

Mučeník Tallelaios

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Helena, Peter a ost.
Akatist k P.B. 1.časť
Sv. liturgia slovenská
* Silvia, Miloš, Samko, Natalka

Štvrtok
21.5.

Veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Mária, Ondrej, Juraj a ost.
Akatist k P.B. 2.časť
Sv. liturgia slovenská
Rozália, Mikuláš (panychída)

Piatok
22.5.

Mučeník Bazilisk
Odovzdanie sviatku Nanebovstúpenia

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Peter, Vasiľ, Mária, Andrej a ost.
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Ivan

Sobota
23.5.

Piata zádušná sobota

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za zosnulých s čítaniami hramôt
Veľká večiereň s lítijou
Sv. liturgia slovenská
za zosnulých s čítaniami hramôt

Nedeľa
24.5.

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE  ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

16:45

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Juraj
Svätodušná večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Dominika, Natália, Anton, Marta

Liturgický program po Nedeli o slepom KBM – Sídlisko III.

 


Pondelok
11.5.

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

Kňazský deň v Ľutine

Utorok
12.5.

Epifanios, cyperský biskup a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha

16:00

Svätá liturgia

Streda
13.5.

Mučenica Glykéria

Štvrtok
14.5.

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

prikázaný sviatok
myrovanie

16:00

Svätá liturgia

Piatok
15.5.

Prepodobný otec Pachómios Veľký

16:00

Svätá liturgia

Sobota
16.5.

Prepodobný otec Teodor Posvätený

 

Nedeľa
17.5.

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU

Zbierka Katolícke masmédia

9:30

Svätá liturgia

Liturgický program po Nedeli o slepom

 


Pondelok
11.5.

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

6:30

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna (panychída)

Kňazský deň v Ľutine

Utorok
12.5.

Epifanios, cyperský biskup a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Alžbeta, Ján
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
Pavol, Mária, Michal, Peter

Streda
13.5.

Mučenica Glykéria

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vladimír
Veľká večiereň s litijou
Sv. liturgia slovenská
Anna (panychída)
Andrej, Anna

Štvrtok
14.5.

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

prikázaný sviatok
myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Peter, Vasiľ, Anna a ost.
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Alexius

Piatok
15.5.

Prepodobný otec Pachómios Veľký

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
Ján, Mária, Štefan a ost.

Sobota
16.5.

Prepodobný otec Teodor Posvätený

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef, Mária, Eva, Michal a ost. (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Matej, Veronika

Nedeľa
17.5.

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU

Zbierka Katolícke masmédia

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Jakubko, Paťka, Janka, Peter
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Martina, Marek, Tobias
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Janka

Liturgický program po Nedeli o samaritánke KBM

 

Pondelok
4.5.

Mučenica Pelágia

 

Utorok
5.5.

Mučenica Irena

16:00

Sv. liturgia

Streda
6.4.

ZAKONČENIE POLOVICE PÄŤDESIATNICE
Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

 

Štvrtok
7.5.

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža

 

Piatok
8.5.

Slávny, všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník
voľnica
štátny sviatok

16:00

Sv. liturgia

Sobota
9.5.

Prenesenie pozostatkov Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari

 

Nedeľa
10.5.

NEDEĽA O SLEPOM

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli o samaritánke

 


Pondelok
4.5.

Mučenica Pelágia

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Juraj (panychída)
Anton, Tekla, Anton (panychída)

Utorok
5.5.

Mučenica Irena

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef, Štefan, Juraj, Helena a ostat. (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
Ján (panychída)

Streda
6.4.

ZAKONČENIE POLOVICE PÄŤDESIATNICE
Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jaroslav 65r. s rod.
Akatist k P.B. 1.časť
Sv. liturgia slovenská
Ján, Mária

Štvrtok
7.5.

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža

6:30

 

17:30
18:00

 

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
František
Akatist k P.B. 2.časť
Sv. liturgia slovenská
Mária, Juraj, Mária, Ján, Michal, reh. sestra Jozafáta (panychída)
Biblická škola

Piatok
8.5.

Slávny, všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník
voľnica
štátny sviatok

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Terezka s rod.
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Pavol, Silvia

Sobota
9.5.

Prenesenie pozostatkov Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari

6:30

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Božena
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Jozef (panychída)

Nedeľa
10.5.

NEDEĽA O SLEPOM

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Emília, Adriana, Martin s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ružena s rod.

Liturgický program po Nedeli o porazenom

 


Pondelok
27.4.

Hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný

6:30

 

17:30
18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Helena, Ján, Vasiľ, Milan (panychída)
Anna, Anna, Mária, Michal

Utorok
28.4.

Apoštoli Jasón a Sósipatros

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj a Martin s rod.
Príprava prvoprijímajúcich detí
Sv. liturgia slovenská
Lukáš a Anna (panychída)
Ján (týždňová)

Streda
29.4.

POLOVICA PÄŤDESIATNICE
Deviati svätí mučeníci z Kyzika

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna, Jozef, Alžbeta, Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Alžbeta, Michal

Štvrtok
30.4.

Apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna, Michal, Michal, Helena, Milan, Ján
Sv. liturgia slovenská
Viera, Mária, Michal, Mária, Štefan
Biblická škola

Piatok
1.5.

Prorok Jeremiáš
prvý piatok mesiaca
voľnica, štátny sviatok

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členovia a členky SR a NSJ
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Stanislava, Michal, Terézia, Margita, Ján

Sobota
2.5.

Atanáz Veľký

6:30

 

8:30
15:00
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef, Stanislav, Lýdia, Irena, Ivan, Viktória, Michal
Sv. spoveď detí a rodičov
Sobáš
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Rozália

Nedeľa
3.5.

NEDEĽA O SAMARITÁNKE

Odchod do večnosti prepodobného otca Teodóza

7:30

 

9:15

 

17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj
Sv. liturgia slovenská
za prvoprijímajúcich

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Lenka, Miloš, Evka, Tomáš