Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

Liturgický program na týždeň po 23. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
17.11.

Svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Michal
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Utorok
18.11.

Svätí mučeníci Platón a Roman

6:00
6:30

17:00
18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
Helena a Štefan (panychída)
Príprava s deťmi
Sv. liturgia slovenská
František, Jozef, František, Pavol, Mária (panychída)

Streda
19.11.

Svätý prorok Abdiáš

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Ján, Mária
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
Jozef  (panychída)
* Alžbeta s rod.

Štvrtok
20.11.

Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu

Blažená Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka sestier služobníc

6:30

17:00
18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
Anna, Ján, Anna, Justína
Veľká večiereň s lítijou
Sv. liturgia slovenská
Ján, Zuzana, Michal, Mária
Prosby k bl. Jozafáte

Piatok
21.11.

VSTUP PRESVÄTEJ BOHORODIČKY
DO CHRÁMU

(odporúčaný sviatok)
(myrovanie)
(voľnica)

6:30
7:30

16:30

18:00

Utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Mária, Vojtech (panychída)

Sobota
22.11.

Svätý apoštol Filemon a spoločníci

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
z rod. Kurucovej
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Peter

Nedeľa
23.11.

NEDEĽA 24. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup

(Zbierka pre potreby farnosti)

 

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Michal
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jozef a Martina s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Adam, Veronika, Zuzanka, Mária

Liturgický program na týždeň po 22. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 


Pondelok
10.11.

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

 

Utorok
11.11.

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia

16:00

Sv. liturgia

Streda
12.11.

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup

 

Štvrtok
13.11.

Svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

 

Piatok
14.11.

Svätý a všechválny apoštol Filip

16:00

Sv. liturgia

Sobota
15.11.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

(Začiatok Filipovky, teda štyridsaťdenného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista)

 

Nedeľa
16.11.

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 22. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
10.11.

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
, Štefan, Ján, Anna, Zuzana
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Mária, Štefan, Helena, Štefan (panychída)

Utorok
11.11.

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Anton, Helena, Ladislav
Príprava s deťmi
Sv. liturgia slovenská
* Margita, Janka, Ľubka, Janík s rod.

Streda
12.11.

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Adolfína
Sv. liturgia slovenská
Anna, Michal

Štvrtok
13.11.

Svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Anna a Milan
Sv. liturgia slovenská
Andrej, Andrej, Mária

Piatok
14.11.

Svätý a všechválny apoštol Filip

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Michal, Helena, Igor
Sv. liturgia slovenská
* Ľudmila

Sobota
15.11.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

(Začiatok Filipovky, teda štyridsaťdenného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista)

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Peter

Veľká večiereň

Sv. liturgia slovenská
Róbert, Mária

Nedeľa
16.11.

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Adam 18 r., Simona 25 r.
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Diana 12 r.

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ján s rod., Juraj s rod., Helena s rod.

Liturgický program na týždeň po 21. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 


Pondelok
03.11.

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas

 

Utorok
04.11.

Náš prepodobný otec Joannikios Veľký

16:00

Sv. liturgia

Streda
05.11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

 

Štvrtok
06.11.

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup

 

Piatok
07.11.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny

(prvý piatok v mesiaci)

16:00

Sv. liturgia

Sobota
08.11.

Zhromaždenie
k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

(myrovanie)

Nedeľa
09.11.

NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Prepodobná matka Matróna

Zbierka Podporný fond AbÚ

 

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 21. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
03.11.

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Justína s rod.
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Peter, Anna (panychída)
Karol

Utorok
04.11.

Náš prepodobný otec Joannikios Veľký

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Rudolf
Príprava s deťmi
Sv. liturgia slovenská
Anna, Juraj, Štefan, Ladislav, Mária, Ivan, Jozef (panychída)

Streda
05.11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Oľga s rod.
Sv. liturgia slovenská
Michal, Helena, Ján, Helena a rodičia  (panychída)

Štvrtok
06.11.

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Peter, Mária, Vasiľ, Andrej, Anna, Anna, Anna, Mária
Sv. liturgia slovenská
Michal, Mária, Juraj, Mária, Ján

Piatok
07.11.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny

(prvý piatok v mesiaci)

6:30

 

17:45
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSJ

Adorácia
Sv. liturgia slovenská
Emil, Vojtech, Štefan

Sobota
08.11.

Zhromaždenie
k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

(myrovanie)

7:30

 

9:00

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* pokoj v pracovnom kolektíve

Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich

GJZ - stužková
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária jubileum

Nedeľa
09.11.

NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Prepodobná matka Matróna

Zbierka Podporný fond AbÚ

 

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Anna 90 r.
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marta s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ľuboš, Božena, Lenka

Liturgický program na týždeň po 20. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
27.10.

Svätý mučeník Nestor

 

Utorok
28.10.

Svätí mučeníci Terencius a Neonilla

16:00

Sv. liturgia

Streda
29.10.

Svätá prepodobná mučenica Anastázia

Štvrtok
30.10.

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia

Piatok
31.10.

Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup

(voľnica)

16:00

Sv. liturgia
(panychída s čítaniami hramôt)

Sobota
01.11.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián

Nedeľa
02.11.

NEDEĽA 21. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 20. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
27.10.

Svätý mučeník Nestor

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Zuzana, Andrej
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Peter (panychída)

Utorok
28.10.

Svätí mučeníci Terencius a Neonilla

6:00
6:30

17:00
18:00

Moleben k Presv. Bohorodici
Sv. liturgia staroslovienska
* poďakovanie za kňazov
Príprava s deťmi
Sv. liturgia slovenská
Mikuláš, Mikuláš

Streda
29.10.

Svätá prepodobná mučenica Anastázia

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Tibor, Valéria, Peter
Akatist k P.B. 1.časť
Sv. liturgia slovenská
Mariánko, Ján, Ján

Štvrtok
30.10.

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
bez úmyslu
Akatist k P.B. 2.časť
Sv. liturgia slovenská
Michal, Anna, Jozef (panychída)

Piatok
31.10.

Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup

(voľnica)

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k Presv. Bohorodici
Sv. liturgia staroslovienska
za duše v očisci a tie na ktoré si nik nespomína
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
* Peter
Michal (panychída)

Sobota
01.11.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
za zosnulých
(panychída s čítaniami hramôt)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
za zosnulých
(panychída s čítaniami hramôt)

Nedeľa
02.11.

NEDEĽA 21. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Janka 31 r.
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jana 50 r. s rod.

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Silvia, Simona, Irena, Ladsislav

Liturgický program na týždeň po 19. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
20.10.

Svätý veľkomučeník Artemios

 

Utorok
21.10.

Prepodobný otec Hilarión Veľký

16:30

Sv. liturgia

Streda
22.10.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup

Štvrtok
23.10.

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

Piatok
24.10.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci

16:30

Sv. liturgia

Sobota
25.10.

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios

 

Zmena času (1 hod dozadu)

Nedeľa
26.10.

NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný

-------
9:30
-------

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 19. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
20.10.

Svätý veľkomučeník Artemios

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ľubor
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav s rod.
Anna, Michal (oMZ)

Utorok
21.10.

Prepodobný otec Hilarión Veľký

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben k Presv. Bohorodici
Sv. liturgia staroslovienska
Emil  (panychída)
Príprava s deťmi
Sv. liturgia slovenská
Ján, Anna, Michal

Streda
22.10.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Alexander
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
Štefan a Anna  (panychída)

Štvrtok
23.10.

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Alexander
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
Štefan

Piatok
24.10.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Presv. Bohorodici
Sv. liturgia staroslovienska
Ján, Mária, Dezider, Oľga, Andrej (panychída)
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
Michal, Andrejka, Michal, Anna (panychída)

Sobota
25.10.

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios

6:30

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Stanislav, Michal, Anna, Ivan, Štefan
GJZ - stužková
Veľká večiereň s lítijou
Sv. liturgia slovenská
Anna, Jozef, Ján
Irena (ročná+ panychída)

Nedeľa
26.10.

Zmena času (1 hod dozadu)

NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný

7:30

 

9:00

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária, Ján
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miško 8 r.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.

Liturgický program na týždeň po 18. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
13.10.

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika

6:30

 

17:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Juraj, Júlia
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Jozef, Štefan, Anna, Juraj, Ladislav (panychída)

Utorok
14.10.

Prepodobná matka Paraskeva Trnovská

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben k Presv. Bohorodici
Sv. liturgia staroslovienska
* Helena s rod.
Príprava s deťmi
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.

Streda
15.10.

Prepodobný otec Eutymios Nový

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Maroš
Akatist k P.B. 1.časť
Sv. liturgia slovenská
Andrej, Andrej, Mária

Štvrtok
16.10.

Svätý mučeník Longín Stotník

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Štefan Piršč (40.dňová+panychída)
Akatist k P.B. 2.časť
Sv. liturgia slovenská
Lukáš (panychída)

Piatok
17.10.

Svätý prorok Ozeáš

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k Presv. Bohorodici
Sv. liturgia staroslovienska
Michal, Anna, Michal, Anna, Jaroným, Jaroslav, Jozef
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
Ján, Mária, Štefan, Andrej, Ján, Andrej a ost. z rod.

Sobota
18.10.

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

6:30

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Alexander
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Michal, Mária, Štefan, Mária, Viera

Nedeľa
19.10.

NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý prorok Joel

(Misijná nedeľa)

7:30

 

9:00

11:00

 

 

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Paťka 1 r.
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miriam, Katarína

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária

Liturgický program na týždeň po 18. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
13.10.

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika

 

Utorok
14.10.

Prepodobná matka Paraskeva Trnovská

16:30

Sv. liturgia

Streda
15.10.

Prepodobný otec Eutymios Nový

 

Štvrtok
16.10.

Svätý mučeník Longín Stotník

 

Piatok
17.10.

Svätý prorok Ozeáš

16:30

Sv. liturgia

Sobota
18.10.

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

 

Nedeľa
19.10.

NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý prorok Joel

(Misijná nedeľa)

9:00

Sv. liturgia