Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

Liturgický program na týždeň po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi

 

Pondelok
26.1.

Prepodobný Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vasiľ, Mária
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
* Marián 50r. s rod.

Utorok
27.1.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vlado, Laco, Štefan
Sv. liturgia slovenská
* Mária 27 r.

Streda
28.1.

Prepodobný otec Efrém Sýrsky

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Helena s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod.

Štvrtok
29.1.

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter, Milan, Helena
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.

Piatok
30.1.

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy

6:30
7:30

16:30

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
František
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Sobota
31.1.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

Otvorenie procesu blahorečenia o. Jána Mastiliaka, CSsR

6:30

17:00
18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Daniela 50 r.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Peter (panychída)
Andrej, Ondrej

Nedeľa
1.2.

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Bernardína s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* sr. Simeona, sr. Antónia, sr. Sofia
Veľká večiereň s lítijou
Sv. liturgia slovenská
* Ján 55 r. s rod.

Liturgický program na týždeň po Nedeli o Zachejovi KBM

 

Pondelok
19.1.

Prepodobný otec
Makarios Egyptský

 

Utorok
20.1.

Prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký

16:00

sv. liturgia

Streda
21.1.

Prepodobný otec Maxim Vyznávač

 

Štvrtok
22.1.

Svätý apoštol Timotej

 

Piatok
23.1.

Svätý hieromučeník Klement

16:00

sv. liturgia

Sobota
24.1.

Prepodobná matka Xénia Rímska

 

Nedeľa
25.1.

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI
Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup

Zbierka GTF PU + cirkevné školy

9:30

sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Nedeli o Zachejovi

 

Pondelok
19.1.

Prepodobný otec
Makarios Egyptský

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Michal
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Ján (panychída)

Utorok
20.1.

Prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Mária, František
Sv. liturgia slovenská
Anna (panychída)

Streda
21.1.

Prepodobný otec Maxim Vyznávač

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Štefan 81 r.
Sv. liturgia slovenská
rod. Chauturovej

Štvrtok
22.1.

Svätý apoštol Timotej

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Helena, Fedor
Sv. liturgia slovenská
Štefan

Piatok
23.1.

Svätý hieromučeník Klement

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Mária, Štefan
Sv. liturgia slovenská
Lukáš, Anna (panychída)

Sobota
24.1.

Prepodobná matka Xénia Rímska

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Štefan 70r., Milada, Martin, Marcel, Marianna, Eva, Jakub
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Andrej, Helena, Vasiľ, Anna, Ivan, Mária, Ján

Nedeľa
25.1.

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI
Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup

Zbierka GTF PU + cirkevné školy

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

 

Sv. liturgia slovenská
* Simonka 28 r.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena 65r.
* Jaroslav 50r.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Samuel, Antónia, Kristína, Timotej, Ester, Sára

Liturgický program na týždeň po Nedeli po Bohozjavení - KBM

 

Pondelok
12.1.

Posviatok Bohozjavenia
Svätá mučenica Tatiana

Utorok
13.1.

Posviatok Bohozjavenia
Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

16:00

Sv. liturgia

Streda
14.1.

Odovzdanie sviatku Bohozjavenia

Štvrtok
15.1.

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

Piatok
16.1.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra

16:00

Sv. liturgia

Sobota
17.1.

Prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký

Nedeľa
18.1.

NEDEĽA O ZACHEJOVI
Svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Nedeli po Bohozjavení

 

Pondelok
12.1.

Posviatok Bohozjavenia
Svätá mučenica Tatiana

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna, Vasiľ, Ján, Štefan, Fedor, Mária
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Ján, Mária

Utorok
13.1.

Posviatok Bohozjavenia
Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anastázia, Anaftáz, Michal, Julia
Sv. liturgia slovenská
Ján

Streda
14.1.

Odovzdanie sviatku Bohozjavenia

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
bez úmyslu
Sv. liturgia slovenská
Mária, Andrej, Tomáš

Štvrtok
15.1.

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
bez úmyslu
Sv. liturgia slovenská
Pavol, Anna

Piatok
16.1.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vasiľ, Andrej (panychída)
Novoročný koncert
Sv. liturgia slovenská
* Peter

Sobota
17.1.

Prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
bez úmyslu
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan 70r.

Nedeľa
18.1.

NEDEĽA O ZACHEJOVI

Svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

7:30
9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* o. Ján a Denisa
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marián a Mária 25 r. sobáša
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ivan

Liturgický program Bohozjavenie – KBM

 

Pondelok
5.1.

Svätá veľkomučenica Anastázia
Predvečer Bohozjavenia

Zdržanlivosť od mäsa a pôst

 

Utorok
6.1.

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

 

Sv. omša

Streda
7.1.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi

Posviatok Bohozjavenia

16:00

Sv. liturgia (príp. svätenie vody)

Štvrtok
8.1.

Posviatok Bohozjavenia

Prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač

 

Piatok
9.1.

Posviatok Bohozjavenia

Svätý mučeník Polyeukt

16:00

Sv. liturgia

Sobota
10.1.

Sobota po Bohozjavení

Svätý Gregor, nysský biskup

 

Nedeľa
11.1.

Nedeľa po Bohozjavení

Prepodobný otec Teodóz

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na sviatok Bohozjavenia

 


Pondelok
5.1.

Svätá veľkomučenica Anastázia
Predvečer Bohozjavenia

Zdržanlivosť od mäsa a pôst

7:30
15:00

20:00

Cárske časy
Liturgia sv. Bazila Veľkého s Veľkou večierňou
Veľké svätenie vody
Veľké povečerie s lítiou

Utorok
6.1.

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan s rod. 70r.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich (+svätenie vody)
Sv. liturgia slovenská
* Jozef s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.

Streda
7.1.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi

Posviatok Bohozjavenia

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anna, Michal, Ján s rod. a Štefan s rod.
Sv. liturgia slovenská
Anežka (panychída)

Štvrtok
8.1.

Posviatok Bohozjavenia

Prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef, Mária, Eva, Michal, Ľudvik
Sv. liturgia slovenská
Milan (panychída)

Piatok
9.1.

Posviatok Bohozjavenia

Svätý mučeník Polyeukt

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Margita
Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Sobota
10.1.

Sobota po Bohozjavení

Svätý Gregor, nysský biskup

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Adriánko
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Mária, Jozef, Andrej

Nedeľa
11.1.

Nedeľa po Bohozjavení

Prepodobný otec Teodóz

7:30
9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* bez úmyslu
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* bez úmyslu
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* bez úmyslu

MODLITBA ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO PLÁNU S MANŽELSTVOM A RODINOU

 

Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho
a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.
Ty si stvoril človeka na svoj obraz.
Stvoril si ho ako muža a ženu,
aby obidvaja v celoživotnej jednote
tela a srdca plnili svoje poslanie
a tak verne zobrazovali tvoju lásku.
Ty si v manželskom zväzku muža a ženy
naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.
S otcovskou láskou chráň dielo,
ktoré má v tebe počiatok.
Nech dobro triumfuje
nad ľudskou bezmocnosťou
a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie,
ktorá neraz odmieta chrániť
a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.
Veď ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu,
Otcu i Synu i Svätému Duchu,
teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Liturgický program po Narodení Pána – KBM

 

Pondelok
29.12.

Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista

 

Utorok
30.12.

Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska

16:00

Sv. liturgia

Streda
31.12.

Zakončenie sviatku Kristovho narodenia

Štvrtok
1.1.2014

NOVÝ ROK

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
Pamiatka svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarei

Prikázaný sviatok
myrovanie

 

Piatok
2.1.

Predsviatok Bohozjavenia
Svätý Otec Silvester, rímsky pápež
Prvý piatok
Voľnica

16:00

Sv. liturgia

Sobota
3.1.

Sobota pred Osvietením
Predsviatok Bohozjavenia
Svätý prorok Malachiáš
Svätý mučeník Gordios

 

Nedeľa
4.1.

NEDEĽA PRED BOHOZJAVENÍM
Predsviatok Bohozjavenia
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli po Narodenia Pána

 


Pondelok
29.12.

Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ivona
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Peter

Utorok
30.12.

Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Oľga, Dezider, Ema, Gejza
Sv. liturgia slovenská
Michal

Streda
31.12.

Zakončenie sviatku Kristovho narodenia

Zakončenie Roka Sedembolestnej

6:30

16:00
17:00

23:15

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Mária, Ján (panychída)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
ďakovná sv. liturgia
Ďakovný akatist a požehnanie

Štvrtok
1.1.2014

NOVÝ ROK

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
Pamiatka svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarei

Prikázaný sviatok
myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Daniela
Sv. liturgia Bazila Veľkého cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia Bazila Veľkého slovenská
* Jozef
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jozef, Mária, Martin, Peter, Monika Veronika

Piatok
2.1.

Predsviatok Bohozjavenia
Svätý Otec Silvester, rímsky pápež
Prvý piatok
Voľnica

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členovia SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
Anna, Štefan, Michal

Sobota
3.1.

Sobota pred Osvietením
Predsviatok Bohozjavenia
Svätý prorok Malachiáš
Svätý mučeník Gordios

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ľuba
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Mária

Nedeľa
4.1.

NEDEĽA PRED BOHOZJAVENÍM

Predsviatok Bohozjavenia

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Alexandra 30r.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ľubomíra 20r.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.

Liturgický program na sviatky Narodenia Pána – KBM

 

Pondelok
22.12.

Svätá veľkomučenica Anastázia
Predsviatok Narodenia Pána

 

Utorok
23.12.

Desiati svätí mučeníci z Kréty
Predsviatok Narodenia Pána

16:00

Sv. liturgia

Streda
24.12.

Predvečer Narodenia Pána
PRÍSNY PÔST
Svätá prepodobná mučenica Eugénia

Štvrtok
25.12.

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

9:30

Sv. liturgia

Piatok
26.12.

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Prikázaný sviatok
Voľnica

14:00    Ekumenický koncert v PCO

Rím.kat. sv. omša

Sobota
27.12.

Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan
Prepodobný Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov

Rím.kat. sv. omša

Nedeľa
28.12.

Nedeľa po Kristovom narodení
Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba, Božieho brata

9:30

Sv. liturgia