Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

Liturgický program na týždeň po 12. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 


Pondelok
01.09.

Začiatok indiktu -
Nového cirkevného roka

 

Utorok
02.09.

Svätý mučeník Mamant

15:00
16:30

Spoveď
Sv. liturgia

Streda
03.09.

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup

 

Štvrtok
04.09.

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie

 

Piatok
05.09.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

Prvý piatok v mesiaci

Zdržanlivosť od mäsa

15:00
16:30

Spoveď
Sv. liturgia

Sobota
06.09.

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach

 

Nedeľa
07.09.

NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Predsviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky
Svätý mučeník Sózont

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 12. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
01.09.

Začiatok indiktu -
Nového cirkevného roka

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária 45 r. s rod.
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Ján, Anna, Marta, Janík
* Miroslav, Marianna a ost.

Utorok
02.09.

Svätý mučeník Mamant

6:30

9:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Bohdana
GJZ - úvodná
Sv. liturgia slovenská
Anna, Andrej, Peter, Helena, Juraj, Ján

Streda
03.09.

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup

7:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Mária, Vasiľ, Jelka, Anna, Alžbeta, Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Vladimír

Štvrtok
04.09.

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Šimon, Štefan, Anna, Ivan(panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Martina, Nikoleta, Richard

Piatok
05.09.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

Prvý piatok v mesiaci

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:45
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia a členky SSR a NSJ

Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
Ján, Mária, Ján, Andrej, Štefan a ostatní z rod.

Sobota
06.09.

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach

6:30

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Tomáš 80 r.
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Mikuláš, Kornélia

Nedeľa
07.09.

NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Predsviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky
Svätý mučeník Sózont

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Juraj a Jana výr. svadby
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Natália 18 r., Anton 58 r., Marta, Dominika 83 r.
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* Alena, Marek a Vladko

Liturgický program na týždeň po 11. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 


Pondelok
25.08.

Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen

 

Utorok
26.08.

Svätí mučeníci Adrián a Natália

16:30

Sv. liturgia

Streda
27.08.

Náš prepodobný otec Pimen

 

Štvrtok
28.08.

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky

 

Piatok
29.08.

SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA
Odporúčaný sviatok, myrovanie
Zdržanlivosť od mäsa

9:00

Sv. liturgia

Sobota
30.08.

Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia

 

Nedeľa
31.08.

NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 11. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
25.08.

Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Adriana
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Štefan, Mária

Utorok
26.08.

Svätí mučeníci Adrián a Natália

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Ján, Michal, Anna, Michal
Sv. liturgia slovenská
Mikuláš (panychída)

Streda
27.08.

Náš prepodobný otec Pimen

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Jarmila, Jozef, Helena
Sv. liturgia slovenská
Peter (panychída)

Štvrtok
28.08.

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Ivona (panychída)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
Mária, Michal

Piatok
29.08.

SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA
Odporúčaný sviatok,
myrovanie
Zdržanlivosť od mäsa

7:30

 

9:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slov.
Viliam, Terézia
Sv. liturgia staroslov.
* za veriacich
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
Lukáš (panychída)

Sobota
30.08.

Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia

6:30

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Daniela
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* o. Peter s rod.

Nedeľa
31.08.

NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Juraj(70 rokov) s rod.
Sv. liturgia starosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Ján, Miroslav s rodinami
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Peter (32 rokov)

Liturgický program na týždeň po 10. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
18.08.

Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky
Svätí mučeníci Flórus a Laurus

 

Utorok
19.08.

Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky
Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci

16:30

Sv. liturgia

Streda
20.08.

Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky
Svätý prorok Samuel

Štvrtok
21.08.

Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky
Svätý apoštol Tadeáš

Piatok
22.08.

Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky
Svätý mučeník Agatonik a spoločníci

16:30

Sv. liturgia

Sobota
23.08.

Odovzdanie sviatku
Zosnutia presvätej Bohorodičky

Nedeľa
24.08.

NEDEĽA 11. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý hieromučeník Eutychés

8:00

 

Sv. liturgia

10:00 - Odpustová slávnosť v Humennom

Liturgický program na týždeň po 10. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
18.08.

Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky
Svätí mučeníci Flórus a Laurus

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Alena, Peter, František
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Ján (panychída)

Utorok
19.08.

Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky
Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Paulína
Sv. liturgia slovenská
Helena

Streda
20.08.

Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky
Svätý prorok Samuel

7:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Helena s rod.
Sv. liturgia slovenská
Milan (panychída)

Štvrtok
21.08.

Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky
Svätý apoštol Tadeáš
DUCHOVNÁ  OBNOVA

6:30

17:00
17:15
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Bernardena s rod.
Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Akatist k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
Vasiľ, Anna, Teodor, Lukáš, Michal (panychída)

Piatok
22.08.

Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky
Svätý mučeník Agatonik a spoločníci
DUCHOVNÁ  OBNOVA

6:30

17:00
17:15
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Štefan, Mária
Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Ivan,Vasiľ, Fedor, Ivan, Jozef

Sobota
23.08.

Odovzdanie sviatku
Zosnutia presvätej Bohorodičky
DUCHOVNÁ  OBNOVA

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Štefan
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Alžbeta, Andrej

Nedeľa
24.08.

NEDEĽA 11. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý hieromučeník Eutychés

Odpustová slávnosť

7:00
8:00

 

10:00

17:15
18:00

Utiereň starosl.
Sv. liturgia staroslov.
* Rasťo, Natálka, Ľubka, Peter, Helena
Sv. liturgia slov.
Odpustová slávnosť
* za veriacich

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Miloš

Liturgický program na týždeň po 9. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
11.08.

Svätý mučeník Euplos

 

Utorok
12.08.

Svätí mučeníci Fótios a Anikét

16:30

Sv. liturgia

Streda
13.08.

Odovzdanie sviatku Premenenia nášho Pána Ježiša Krista

 

Štvrtok
14.08.

Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky
Prenesenie úctyhodných pozostatkov prepodobného otca Teodóza, pečerského igumena

 

Piatok
15.08.

ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY
(prikázaný sviatok)
voľnica

16:30

Sv. liturgia

Sobota
16.08.

Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola

 

Nedeľa
17.08.

DESIATA
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý mučeník Myrón

Ľutina - odpustová slávnosť

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 9. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
11.08.

Svätý mučeník Euplos

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mariana, Ladislav, Lenka
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Helena (ročná + panychída)

Utorok
12.08.

Svätí mučeníci Fótios a Anikét

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Pavol, Zuzana
Sv. liturgia slovenská
* Mária (80 rokov)

Streda
13.08.

Odovzdanie sviatku Premenenia nášho Pána Ježiša Krista

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ľubomír s rod. (50 rokov)
Sv. liturgia slovenská
* František, Lenka
Milan (ročná + panychída)

Štvrtok
14.08.

Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky
Prenesenie úctyhodných pozostatkov prepodobného otca Teodóza, pečerského igumena

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Anna, Demeter
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
Viera, Štefan, Mária, Michal, Mária

Piatok
15.08.

ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY
(prikázaný sviatok)
voľnica

6:30
7:30

16:30

18:00

Utiereň starosl.
Sv. liturgia staroslovienska
* Ján (80 rokov)
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav (zdravie)

Sobota
16.08.

Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola

6:30

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária
Sobáš a sv. liturgia
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Marta, Ján, Anna, Janík

Nedeľa
17.08.

DESIATA
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý mučeník Myrón

Ľutina - odpustová slávnosť

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mariena, Henrych
Sv. liturgia starosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Anna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Matúš, Veronika

Liturgický program na týždeň po 8. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
04.08.

Siedmi svätí mladíci z Efezu

 

Utorok
05.08.

Predsviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista
Svätý mučeník Eusignios

16:30

Sv. liturgia

Streda
06.08.

SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
myrovanie
(odporúčaný sviatok)

Štvrtok
07.08.

Svätý prepodobný mučeník Domécius

Piatok
08.08.

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup
Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
09.08.

Svätý apoštol Matej

 

Nedeľa
10.08.

DeVIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec

Zbierka
Katechizácia a katolícke školy

Klokočov - odpustová slávnosť

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 8. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
04.08.

Siedmi svätí mladíci z Efezu

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Vasiľ, Anna, Vasiľ, Mária, Vasiľ, Michal, Anna
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Fedor, Ivan, Anna

Utorok
05.08.

Predsviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista

Svätý mučeník Eusignios

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ján (60 rokov)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
Ján, Anna

Streda
06.08.

SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
myrovanie
(odporúčaný sviatok)

6:30
7:30

16:30

18:00

Utiereň starosl.
Sv. liturgia staroslovienska
* Jaroslav a Adamko
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Alena a Jozef

Štvrtok
07.08.

Svätý prepodobný mučeník Domécius

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Mária, Štefan (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Mikuláš, Rozália

Piatok
08.08.

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Jaroslav (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Michal, Helena
Lumír, Viktória, Lumír

Sobota
09.08.

Svätý apoštol Matej

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Adela, Ľubomír
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Milan, Erik, Jozef, Ján, Marián

Nedeľa
10.08.

DeVIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec

Zbierka
Katechizácia a katolícke školy

Klokočov - odpustová slávnosť

7:30

9:00

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Marek s rod.
Sv. liturgia starosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
*Jakub, Zuzana, Helena, Jana, Samuel, Matúš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Marta s rod.

Liturgický program na týždeň po 7. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
28.7.

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas

 

 

Utorok
29.7.

Svätý mučeník Kallinik

15:00
16:30

Sv. spoveď
Sv. liturgia

Streda
30.7.

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci

 

Štvrtok
31.7.

Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža
Svätý a spravodlivý Eudokim

 

Piatok
1.8.

Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža
Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar

Začiatok Uspenského pôstu

15:00
16:30

Sv. spoveď
Sv. liturgia

Sobota
2.8.

Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana

 

Nedeľa
3.8.

ôsma
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust

9:00

Sv. liturgia