Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

Liturgický program na týždeň po Zachejovej nedeli

 

Pondelok
18.01.

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ, Andrej (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Milan (panychída)

Utorok
19.01.

Náš prepodobný otec
Makarios Egyptský

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna (panychída)
Príprava s prvoprijimajúcimi
Sv. liturgia slovenská
* Ivan (36 rokov)

Streda
20.01.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Sv. liturgia slovenská
† Paulína, Štefan, Jaroslav

Štvrtok
21.01.

Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Pavol, Helena (panychída)

Piatok
22.01.

Svätý apoštol Timotej.
Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Sv. liturgia slovenská
† Mária

Sobota
23.01.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup
Svätý mučeník Agatangel

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Júlia

Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Juraj, Mária, Ján

Nedeľa
24.01.

NEDEĽA
O MÁRNOTRATNOM SYNOVI
– predpôstne obdobie

Naša prepodobná matka Xénia Rímska

Zbierka: GTF PU
+ cirkevné školy

7:30

 

 

9:00

11:00

 

15:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Emília, Adriána,
Martin s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Milada, Martin, Marcel, Mariana, Eva, Jakub

Ekumenická bohoslužba
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Veronika, Lenka, Róbert, Róbert, Mária, Jaroslav

 

Spovedanie v určenom chráme v Humennom - január 2016


Protopresb.

DEŇ

← 9:00

9:00-12:00

12:00-15:00

15:00 →

HN

18.01.2016

o.Sentivan

o.Frandofer

o.Barkóci

o. Snak

HN

19.01.2016

o. Snak

o.Lazorík

o.Dolinský

o.Sentivan

HN

20.01.2016

o.Sentivan

o.Malcovský

o.Nastišin

o.Zlacký

HN

21.01.2016

o.Zlacký

o.Šambronský

o.Barkóci

o. Snak

HN

22.01.2016

o. Snak

o. Lazorík

o.Capcara

o.Sičák,o.Zlacký

VT-CEM

25.01.2016

o.Sentivan

o.Gavaľa

o.Maľarčík

o.Zlacký

VT-CEM

26.01.2016

o. Snak

o.Székely

o.Novák

o.Sentivan

VT-CEM

27.01.2016

o.Zlacký

o.Mrug

o.Saraka

o. Snak

VT-CEM

28.01.2016

o. Snak

o.Kopčák

o.Leško

o.Sentivan,o.Snak

VT-CEM

SVIATOK

utiereň,liturgia

o. Tatár

o.Kočiš

o.Sičák

Liturgický program na týždeň po Bohozjavení

 

Pondelok
11.1.

Posviatok Bohozjavenia
Prepodobný otec Teodóz

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Vasiľ
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Mária

Utorok
12.1.

Posviatok Bohozjavenia
Svätá mučenica Tatiana

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída, 40 dňová)
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Ján, Anna

Streda
13.1.

Posviatok Bohozjavenia
Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Novoročný koncert SPSA EBG HN
Sv. liturgia slovenská
† Mariánko, Ján, Mária, Margita, Ján

Štvrtok
14.1.

Odovzdanie sviatku Bohozjavenia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Andrej

Piatok
15.1.

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ, Mária, Fedor, Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Kristína a Andrej
† Alexius (ročná, panychída)

Sobota
16.1.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* o. Ján s rodinou
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Danka

Nedeľa
17.1.

NEDEĽA o mýtnikovi a farizejovi

Prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* rod. Siváková, Hladiková, Štefanková
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Erika, Silvia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
*

Liturgický program na týždeň od 04.01. do 10.01.2016

 

Pondelok
4.1.

Predsviatok Bohozjavenia
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Ján, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Michal

Utorok
5.1.

Svätá veľkomučenica Anastázia
Predvečer Bohozjavenia

Prísny pôst

7:30

15:00

 

 

 

20:00

Cárske časy
Liturgia sv. Bazila Veľkého s Veľkou večierňou a svätenie vody
† Ján
† Michal, Vasiľ, Terézia, Vasiľ, Helena, Mikuláš
Veľké povečerie s lítiou

Streda
6.1.

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

7:30

 

9:00

 

 

11:00

 

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
(+svätenie vody)
Sv. liturgia slovenská
*
Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
7.1.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi
Posviatok Bohozjavenia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)

Piatok
8.1.

Posviatok Bohozjavenia
Prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Štefánia

Sobota
9.1.

Sobota po Bohozjavení
Svätý mučeník Polyeukt

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mikuláš, Mária, Mária

Nedeľa
10.1.

NEDEĽA Po Bohozjavení

Svätý Gregor, nysský biskup

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* rod. Jozefa Kiškovského
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter (50 rokov)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Marek (40 rokov)

Liturgický program na týždeň od 11.01. do 17.01.2016

 

Pondelok
11.1.

Posviatok Bohozjavenia
Prepodobný otec Teodóz

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Vasiľ
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Mária

Utorok
12.1.

Posviatok Bohozjavenia
Svätá mučenica Tatiana

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída, 40 dňová)
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Ján, Anna

Streda
13.1.

Posviatok Bohozjavenia
Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Novoročný koncert SPSA EBG HN
Sv. liturgia slovenská
† Mariánko, Ján, Mária, Margita, Ján

Štvrtok
14.1.

Odovzdanie sviatku Bohozjavenia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Andrej

Piatok
15.1.

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ, Mária, Fedor, Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Kristína a Andrej

Sobota
16.1.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* o. Ján s rodinou
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Danka

Nedeľa
17.1.

NEDEĽA o mýtnikovi a farizejovi

Prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* rod. Siváková, Hladiková, Štefanková
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Erika, Silvia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
*

Liturgický program na týždeň od 04.01. do 10.01.2016

 


Pondelok
4.1.

Predsviatok Bohozjavenia
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Ján, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Michal

Utorok
5.1.

Svätá veľkomučenica Anastázia
Predvečer Bohozjavenia

Prísny pôst

7:30

15:00

 

 

 

20:00

Cárske časy
Liturgia sv. Bazila Veľkého s Veľkou večierňou a svätenie vody
† Ján
† Michal, Vasiľ, Terézia, Vasiľ, Helena, Mikuláš
Veľké povečerie s lítiou

Streda
6.1.

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

7:30

 

9:00

 

 

11:00

18:00 ?

Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
(+svätenie vody)
Sv. liturgia slovenská
*

Štvrtok
7.1.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi
Posviatok Bohozjavenia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)

Piatok
8.1.

Posviatok Bohozjavenia
Prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Štefánia

Sobota
9.1.

Sobota po Bohozjavení
Svätý mučeník Polyeukt

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mikuláš, Mária, Mária

Nedeľa
10.1.

NEDEĽA Po Bohozjavení

Svätý Gregor, nysský biskup

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* rod. Jozefa Kiškovského
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter (50 rokov)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Marek (40 rokov)

Liturgický program na týždeň od 28.12.2015 do 03.01.2016

 

Pondelok
28.12.

Posviatok Narodenia Ježiša Krista Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Ivona  (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (panychída)

Utorok
29.12.

Posviatok Narodenia Ježiša Krista
Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Mária, Jozef
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav s rodinou

Streda
30.12.

Posviatok Narodenia Ježiša Krista
Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Michal

Štvrtok
31.12.

Zakončenie sviatku Kristovho narodenia

6:30

 

16:00
17:00

 

23:15

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Andrej, Mária, Štefan, Mária (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
poďakovanie za dobrodenia
Ďakovný akatist s požehnaním

Piatok
01.01.2016
Nový rok

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
Pamiatka svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarei

Prikázaný sviatok, myrovanie
Prvý piatok, voľnica

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* členov SSR a NSI
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Vladimír (60r.) s rodinou
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rodinou

Sobota
02.01.

Predsviatok Bohozjavenia
Svätý Otec Silvester, rímsky pápež

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Michal, Peter

Nedeľa
03.01.

Nedeľa pred Bohozjavením
Svätý prorok Malachiáš
Svätý mučeník Gordios

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* rod. Doničovej
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Terézia, Eduard, Jozef, Alica
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Marián, Daniela, Viktor, Taňka, Anička, Vlado, Olina

 

Liturgický program na týždeň od 21.12. do 27.12.2015

 


Pondelok
21.12.

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista
Svätá mučenica Juliána

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ
Sv. liturgia slovenská
† Katarína, Peter

Utorok
22.12.

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista
Svätá veľkomučenica Anastázia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj, Mária (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Danka – ročná (panychída)

Streda
23.12.

 

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista
Desiati svätí mučeníci z Kréty

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján  (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Ignác, Mária

Štvrtok
24.12.

Predvečer Narodenia Pána
PRÍSNY PÔST
Svätá prepodobná mučenica Eugénia

7:30
15:00
22:00

Cárske časy (sl.)
Liturgia sv. Bazila Veľkého
s Veľkou večierňou (sl.)
Veľké povečerie s lítiou (cirk.sl.)

Piatok
25.12.

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok, voľnica
Myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

 

16:00
17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Lucia, Michal, Timotej
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena, Anton, Ján, Matúš,
Marta, Mária
Vianočná akadémia
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Viktória, Jozef, Denisa

Sobota
26.12.

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Prikázaný sviatok

14:00    Ekumenický koncert v PCO

7:30

 

9:00

 

11:00

 

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Anna, Peter, Inga, Ľubo, Darina, Peter, Patrik, Marko
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rodinou

Nedeľa
27.12.

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ – pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata
Sv. prvomučeníka Štefana

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Peter, Lenka
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ladislava, Barborka
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Katarína


Liturgický program po Nedeli otcov

 

Pondelok
21.12.

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista
Svätá mučenica Juliána

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ
Sv. liturgia slovenská
† Katarína, Peter

Utorok
22.12.

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista
Svätá veľkomučenica Anastázia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj, Mária (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Danka – ročná (panychída)

Streda
23.12.

 

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista
Desiati svätí mučeníci z Kréty

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján  (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Ignác, Mária

Štvrtok
24.12.

Predvečer Narodenia Pána
PRÍSNY PÔST
Svätá prepodobná mučenica Eugénia

7:30
15:00

22:00

Cárske časy (sl.)
Liturgia sv. Bazila Veľkého
s Veľkou večierňou (sl.)
Veľké povečerie s lítiou (cirk.sl.)

Piatok
25.12.

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok, voľnica
Myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

 

16:00
17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Lucia, Michal, Timotej
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena, Anton, Ján, Matúš,
Marta, Mária
Vianočná akadémia
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Viktória, Jozef, Denisa

Sobota
26.12.

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Prikázaný sviatok

14:00    Ekumenický koncert v PCO

7:30

 

9:00

 

11:00

 

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Anna, Peter, Inga, Ľubo, Darina, Peter, Patrik, Marko
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rodinou

Nedeľa
27.12.

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ – pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata
Sv. prvomučeníka Štefana

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Peter, Lenka
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ladislava, Barborka
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Katarína

Liturgický program po Nedeli praotcov

 

Pondelok
14.12.

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Mária, Jozef (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† z bohuznámej rodiny

Utorok
15.12.

Svätý hieromučeník Eleuterios
Náš prepodobný otec Pavol z Latry
Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Andrejka

Streda
16.12.

Svätý prorok Aggeus

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anton (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Ján

Štvrtok
17.12.

Svätý prorok Daniel.
Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Lukáš, Anna (panychída)

Piatok
18.12.

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Andrej, Jozef, Ján
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Júlia, Jozef (panychída)

Sobota
19.12.

Svätý mučeník Bonifác

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vasiľ, Anna, Ján, Fedor (panychída)
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Marta

Nedeľa
20.12.

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV

Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Predvianočná spoveď

7:30

 

9:00

 

11:00

 

15.00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Helena s rodinou
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Karolínka, Tereza
Sviatosť pokánia a zmierenia
Sv. liturgia slovenská
* Monika

Liturgický program po 28. nedeli po ZSD

 

Pondelok
7.12.

Náš otec svätý Ambróz,
milánsky biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Karol (panychída)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Mikuláš (panychída)
† Vladimír (panychída)

Utorok
8.12.

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

prikázaný sviatok
myrovanie

6:30
7:30

 

9:30

 

16:30
18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Mária, Mikuláš, Andrej
GJZ
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mariana s rodinou

Streda
9.12.

 

Náš prepodobný otec Patapios

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan – ročná (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
* Ján (40 rokov)

Štvrtok
10.12.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ladislav
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Michal (panychída)
†  Mária (panychída)

Piatok
11.12.

 

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Alžbeta

Sobota
12.12.

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Anna, Miroslav, Anna (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Helena, Michal, Katarína

Nedeľa
13.12.

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Rasťo, Natálka, Ľubka
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rodinou
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anton, Gabriela, Lenka, Tonko

Liturgický program po 27. nedeli po ZSD

 

Pondelok
30.11.

Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Mária, Jaroslav, Štefan
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
* Mária (80 r.)

Utorok
1.12.

Svätý prorok Nahum

6:00
6:30

 

17:00

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Vasiľ
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
* Viktor, Anička, Táňa a ich rodičia
† Oľga Sičáková (5 rokov)

Streda
2.12.

Svätý prorok Habakuk

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Ján (panychída)
Moleben pred Narodením

Štvrtok
3.12.

Svätý prorok Sofoniáš

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Mária, Štefan
Sv. liturgia slovenská
†  Mária (panychída)
Moleben pred Narodením

Piatok
4.12.

Svätá veľkomučenica Barbora
Náš prepodobný otec Ján Damaský
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:45
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členov a členiek SR a NSI

Eucharistické požehnanie
Sv. liturgia slovenská
† Vojtech, Mária

Sobota
5.12.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Štefan, Ladislav, Helena
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Marián, Helena, Ján, Viera

Nedeľa
6.12.

NEDEĽA 28. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Janka, Paťka, Jakubko, Peter
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Lenka, Helena
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária (80 r.)