Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

Liturgický program na týždeň po 8. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
04.08.

Siedmi svätí mladíci z Efezu

 

Utorok
05.08.

Predsviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista
Svätý mučeník Eusignios

16:30

Sv. liturgia

Streda
06.08.

SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
myrovanie
(odporúčaný sviatok)

Štvrtok
07.08.

Svätý prepodobný mučeník Domécius

Piatok
08.08.

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup
Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
09.08.

Svätý apoštol Matej

 

Nedeľa
10.08.

DeVIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec

Zbierka
Katechizácia a katolícke školy

Klokočov - odpustová slávnosť

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 8. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
04.08.

Siedmi svätí mladíci z Efezu

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Vasiľ, Anna, Vasiľ, Mária, Vasiľ, Michal, Anna
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Fedor, Ivan, Anna

Utorok
05.08.

Predsviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista

Svätý mučeník Eusignios

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ján (60 rokov)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
Ján, Anna

Streda
06.08.

SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
myrovanie
(odporúčaný sviatok)

6:30
7:30

16:30

18:00

Utiereň starosl.
Sv. liturgia staroslovienska
* Jaroslav a Adamko
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Alena a Jozef

Štvrtok
07.08.

Svätý prepodobný mučeník Domécius

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Mária, Štefan (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Mikuláš, Rozália

Piatok
08.08.

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Jaroslav (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Michal, Helena
Lumír, Viktória, Lumír

Sobota
09.08.

Svätý apoštol Matej

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Adela, Ľubomír
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Milan, Erik, Jozef, Ján, Marián

Nedeľa
10.08.

DeVIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec

Zbierka
Katechizácia a katolícke školy

Klokočov - odpustová slávnosť

7:30

9:00

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Marek s rod.
Sv. liturgia starosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
*Jakub, Zuzana, Helena, Jana, Samuel, Matúš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Marta s rod.

Liturgický program na týždeň po 7. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
28.7.

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas

 

 

Utorok
29.7.

Svätý mučeník Kallinik

15:00
16:30

Sv. spoveď
Sv. liturgia

Streda
30.7.

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci

 

Štvrtok
31.7.

Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža
Svätý a spravodlivý Eudokim

 

Piatok
1.8.

Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža
Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar

Začiatok Uspenského pôstu

15:00
16:30

Sv. spoveď
Sv. liturgia

Sobota
2.8.

Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana

 

Nedeľa
3.8.

ôsma
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 7. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
28.7.

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ivona (panychída)

Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
+ František, Jozef, František, Pavol, Mária (panychída)

Utorok
29.7.

Svätý mučeník Kallinik

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Anna, Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Peter (panychída)

Streda
30.7.

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
*Peter
Sv. liturgia slovenská
*Marta, Terézia, Ján, Ján

Štvrtok
31.7.

Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža
Svätý a spravodlivý Eudokim

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej

Sv. liturgia slovenská
*Eva (86 r.)

Piatok
1.8.

Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža
Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar

Začiatok Uspenského pôstu

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI

Sv. liturgia slovenská
+ Helena, Jozef, Božena (panychida)

Sobota
2.8.

Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana

6:30

 

17:00

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Pavel
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
*Oľga (63 r.)

Nedeľa
3.8.

ôsma
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15

 

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Štefan (13 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ľubomír s rod.

Liturgický program na týždeň po 6. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
21.07.

Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta
Svätý prorok Ezechiel

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Jozef, Jozef, Zlatica, Branislav, Emanuel, Amelia

Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
* Mária (80r.)

Utorok
22.07.

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna
Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
*Peter

Sv. liturgia slovenská
+ Vasiľ (ročná+ panychida)

Streda
23.07.

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Oľga s rod.
Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš (panychida)

Štvrtok
24.07.

Svätá veľkomučenica Kristína  Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Ján, Helena
Sv. liturgia slovenská
*Anna s rod.

Piatok
25.07.

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
*Helena, Jarmila, Jozef

Sv. liturgia slovenská
+Milan (ročná+panychida)

Sobota
26.07.

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci
Svätá prepodobná mučenica Paraskeva

6:30

 

15:00

 

17:00

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+Olex, Štefan, Anna, Vasiľ
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Juraj, Štefan, Ladislav
(panychida)

Nedeľa
27.07.

Siedma NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón

 

7:30

 

9:00

 

11:00

17:15

 

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter, Inga, Ľubo, Darina, Patrik, Peter, Marko
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
*Kristína, Jozef, Marta, Jakub, Timotej
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Renáta, Juraj, Mária, Lenka s rod.

Liturgický program na týždeň po 6. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
21.07.

Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta
Svätý prorok Ezechiel

 

 

Utorok
22.07.

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna
Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka

16:30

Sv. liturgia

Streda
23.07.

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

 

Štvrtok
24.07.

Svätá veľkomučenica Kristína  Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid

 

Piatok
25.07.

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
26.07.

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci
Svätá prepodobná mučenica Paraskeva

 

Nedeľa
27.07.

Siedma NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 5. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
14.7.

Svätý apoštol Akvila

 

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Miroslav
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš, Júlia, Juraj (panychída)

Utorok
15.7.

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal

Sv. liturgia slovenská
+ Júlia

Streda
16.7.

Svätý hieromučeník Aténogénes a jeho desiati učeníci

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Igor, Mária, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Róbert

Štvrtok
17.7.

Blažený hieromučeník Pavel, prešovský biskup

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Margita, Alena, Božena
Moleben k bl. P. P. Gojdičovi
Sv. liturgia slovenská
+ Matej, Mária, Anna, Juraj

Piatok
18.7.

Svätý mučeník Emilián
Svätý mučeník Hyacint
Prepodobní otcovia Andrej – Svorad a Beňadik
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Jozef (70 r.)

Sv. liturgia slovenská
+ Rudolf, Mária, Mikuláš (panychída)

Sobota
19.7.

Prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého
Prepodobný otec Dios

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Helena, Vasiľ
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Milan (panychída)

Nedeľa
20.7.

ŠIESTA
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

SVÄTÝ A SLÁVNY PROROK ELIÁŠ
Myrovanie
Zbierka: Svojpomocný fond

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Natálka (1 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ján (70 r.), Anna, Radovan
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Zoltán, Simona, Christianko

Liturgický program na týždeň po 5. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
14.7.

Svätý apoštol Akvila

 

Utorok
15.7.

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír

16:30

Sv. liturgia

Streda
16.7.

Svätý hieromučeník Aténogénes a jeho desiati učeníci

 

Štvrtok
17.7.

Blažený hieromučeník Pavel, prešovský biskup

 

Piatok
18.7.

Svätý mučeník Emilián
Svätý mučeník Hyacint
Prepodobní otcovia Andrej – Svorad a Beňadik
Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
19.7.

Prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého
Prepodobný otec Dios

 

Nedeľa
20.7.

ŠIESTA
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

SVÄTÝ A SLÁVNY PROROK ELIÁŠ
Myrovanie
Zbierka: Svojpomocný fond

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 4. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
7.7.

Prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios

 

Utorok
8.7.

Svätý veľkomučeník Prokop

16:30

Sv. liturgia

Streda
9.7.

Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup

 

Štvrtok
10.7.

Prepodobný otec Anton Pečersko – Kyjevský
Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola

 

Piatok
11.7.

Svätá mučenica Eufémia
Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej

16:30

Sv. liturgia

Sobota
12.7.

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios
Prepodobný otec Michal Maleinský

 

Nedeľa
13.7.

PIATA
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Pamiatka svätých otcov prvých šiestich ekumenických snemov

Zbierka pre potreby farnosti

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Štvrtej nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
7.7.

Prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios

6:30

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Anna, Anna
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
+ Verona, Štefan (panychída)

Utorok
8.7.

Svätý veľkomučeník Prokop

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan

Sv. liturgia slovenská
+ Helena, Anna, Ján

Streda
9.7.

Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup

6:30

 

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Miroslav
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj (panychída)
* Alžbeta (102 r.)

Štvrtok
10.7.

Prepodobný otec Anton Pečersko – Kyjevský
Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Jana (50 r.) s rod.

Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Anna

Piatok
11.7.

Svätá mučenica Eufémia
Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Števo, Tomáš, Mária

Sv. liturgia slovenská
+ Júlia

Sobota
12.7.

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios
Prepodobný otec Michal Maleinský

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Miroslav
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš

Nedeľa
13.7.

PIATA
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Pamiatka svätých otcov prvých šiestich ekumenických snemov

Zbierka pre potreby farnosti

7:30

 

9:00

 

11:00

 

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Martin, Oksana, Karina
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena (60 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Helena, Juraj (40 r. manž.)

Liturgický program na týždeň po tretej nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
30.6.

Zbor svätých dvanástich apoštolov

6:30

 

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Mária, Ján
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej (panychída)
* Helena (70 r.)

Utorok
1.7.

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavlína
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Mária, Ján, Ján, Andrej a ostatní z rod. (panychída)
+ Anna, Martin, Dušan, Anna, Andrej, Michal (panychída)

Streda
2.7.

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách

 

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Alena
Sv. liturgia slovenská
+ Imrich, Mária, Imrich, Ján, Jana
Michal, Anna

Štvrtok
3.7.

Svätý mučeník Hyacint

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Mária, Tomáš, Ivan

Piatok
4.7.

Prepodobný otec Atanáz Atoský
Svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup

Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:45

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI

Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
+ Slavomír, Alžbeta, Ladislav, Anna, Michal

Sobota
5.7.

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

PÚŤ RODÍN - ĽUTINA

7:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Táňa, Emil, Erika
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Štefan

Nedeľa
6.7.

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Prepodobný otec Sisoés Veľký

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15

 

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Martin s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mikuláš, Adriana, Oliver, Adriana