Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

Liturgický program na týždeň po 16. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
6.10.

Svätý a slávny apoštol Tomáš

 

Utorok
7.10.

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

16:30

Sv. liturgia

Streda
8.10.

Prepodobná matka Pelágia

 

Štvrtok
9.10.

Svätý apoštol Jakub Alfejov

Piatok
10.10.

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

16:30

Sv. liturgia

Sobota
11.10.

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov

 

Nedeľa
12.10.

NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik

Farská zbierka

9:00

Sv. liturgia

Touto cestou chceme poďakovať aj za Váš príspevok na dvojkaplnku za dekanát Humenné pre pútnické miesto do Ľutiny vo výške =90,-€. Pán Boh zaplať a odmeň prehojným požehnaním!

Liturgický program na týždeň po 17. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
6.10.

Svätý a slávny apoštol Tomáš

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária, Slavomír, Anna, Ján, Helena s rod.

Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Vasiľ, Mária, Šimon

Utorok
7.10.

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia staroslovienska
* Božena, Alex
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
Mikuláš, Júlia

Streda
8.10.

Prepodobná matka Pelágia

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
rod. Husnajovej, Ján, Zuzana
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
Ján a Anna  (panychída)

Štvrtok
9.10.

Svätý apoštol Jakub Alfejov

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Anna, Ján, Michal, Anna
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
za kultúru života

Piatok
10.10.

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia staroslovienska
za kultúru života
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
Michal, Anna (panychída)

Sobota
11.10.

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
rod. Ceľuchovej, Vasiľ, Anastázia
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Danka

Nedeľa
12.10.

NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik

Farská zbierka

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marek a Danka s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Alžbeta 35 r., Adriana 45 r.

Liturgický program na týždeň po 16. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
29.09.

Prepodobný otec Kyriak Pustovník

 

Utorok
30.09.

Svätý hieromučeník Gregor,
biskup Veľkého Arménska

16:30

Sv. liturgia

Streda
1.10.

PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA

odporúčaný sviatok, myrovanie

Prepodobný otec Roman Sladkopevec

 

Štvrtok
2.10.

Svätý hieromučeník Cyprián; svätá mučenica Justína

Piatok
3.10.

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

Prvý piatok v mesiaci

16:30

Sv. liturgia

Sobota
4.10.

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup

 

Nedeľa
5.10.

NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätá mučenica Charitína

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 16. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
29.09.

Prepodobný otec Kyriak Pustovník

6:30

 

17:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Michal 80 r.
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Michal, Mária, Michal, Alžbeta, Michal

Utorok
30.09.

Svätý hieromučeník Gregor,
biskup Veľkého Arménska

6:30

 

17:00

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Vladimír, Ján
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
Iveta, Peter, Jiří, Anton (panychída)

Streda
1.10.

PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA

odporúčaný sviatok, myrovanie

Prepodobný otec Roman Sladkopevec

6:30
7:30

16:30

18:00

Utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Danka
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marcel s rod.

Štvrtok
2.10.

Svätý hieromučeník Cyprián; svätá mučenica Justína

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia staroslovienska
Michal
Sv. liturgia slovenská
Michal, Anna, Mikuláš
Moleben k Presv. Bohorodičke

Piatok
3.10.

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

Prvý piatok v mesiaci

6:30

 

17:45

18:00

 

19:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia a členky SSR a NSJ
Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
Vojtech, Valéria, Jozef, Anna
Moleben k Presv. Bohorodičke

Sobota
4.10.

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup

6:30

14:00
15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
František
Sobáš
Sobáš so sv. liturgiou
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Alojz, Jozef (panychída)

Nedeľa
5.10.

NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätá mučenica Charitína

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Katarína 39 r.
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Terezka, Karolínka
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Maroš, Katarína, Andrea, Dušan, Michaela

Liturgický program na týždeň po 14. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 


Pondelok
15.09.

Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Utorok
16.09.

Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia

16:30

Sv. liturgia

Streda
17.09.

Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska

 

Štvrtok
18.09.

Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža

Prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup

 

Piatok
19.09.

Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont
Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
20.09.

Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža

vätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci,  veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia

 

Nedeľa
21.09.

NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 14. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
15.09.

Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

7:30

9:00

17:30
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Inga 40 r. s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich

Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Utorok
16.09.

Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Zuzana, Andrej
Sv. liturgia slovenská
Jozef (panychída)

Streda
17.09.

Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Mária, Michal, Ján, Helena, Ján
Sv. liturgia slovenská
Milan (panychída)

Štvrtok
18.09.

Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža

Prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* rod. Rabajdovej a Horňákovej
Sv. liturgia slovenská
Štefam (panychída)

Piatok
19.09.

Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Ján, Andrej, Mária, Štefan, Mária (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Juraj (panychída)
* Jelena 70 r.

Sobota
20.09.

Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža

vätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci,  veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia

6:30

15:00
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Mária, Vasiľ, Fedor, Helena
Sobáš
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Milan (panychída)

Nedeľa
21.09.

NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Jozef
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Stanislav, Katarína, Michal, Sofia, Miriam, Matúš, Matúš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Juraj, Anna, Sofia

Liturgický program na týždeň po 13. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 


Pondelok
08.09.

NARODENIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY

Odporúčaný sviatok

myrovanie

16:30

Sv. liturgia

Utorok
09.09.

Posviatok Narodenia
presvätej Bohorodičky

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna

--

--

Streda
10.09.

Posviatok Narodenia
presvätej Bohorodičky

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

 

Štvrtok
11.09.

Posviatok Narodenia
presvätej Bohorodičky

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská

 

Piatok
12.09.

Odovzdanie sviatku
Narodenia
presvätej Bohorodičky

16:30

Sv. liturgia

Sobota
13.09.

Sobota pred Povýšením

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia
Krista a nášho Boha

Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža

 

Nedeľa
14.09.

NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

POVÝŠENIE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA

9:00

Sv. liturgia, myrovanie

Liturgický program na týždeň po 13. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
08.09.

NARODENIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY

Odporúčaný sviatok

myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

18:00

Utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Michal, Alžbeta s rod.
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Anna 30 r., Jozef 60 r.
Adam, Helena, Juraj, Anna

Utorok
09.09.

Posviatok Narodenia
presvätej Bohorodičky

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Zuzana, Jakub, Vlado, Erika
Sv. liturgia slovenská
Michal, Mária, Michal, Mária
(panychída)

Streda
10.09.

Posviatok Narodenia
presvätej Bohorodičky

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Martin, Stanislav, Filip, Erik
Sv. liturgia slovenská
* Alena, Michal, Helena

Štvrtok
11.09.

Posviatok Narodenia
presvätej Bohorodičky

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Ladislav, Michal, Helena, Michal, Mária, Fedor
Sv. liturgia slovenská
Mária, Michal

Piatok
12.09.

Odovzdanie sviatku
Narodenia
presvätej Bohorodičky

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Michal, Pavlína
Sv. liturgia slovenská
Štefan

Sobota
13.09.

Sobota pred Povýšením

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia
Krista a nášho Boha

Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Anna, Andrej

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Slavomír, Alžbeta, Ladislav

Nedeľa
14.09.

NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

POVÝŠENIE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Laura, Adriana
Sv. liturgia starosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Juraj, Juraj, Anna
ODPUST KALVÁRIA
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária 60 r., Anna 65 r. s rod.

Liturgický program na týždeň po 12. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 


Pondelok
01.09.

Začiatok indiktu -
Nového cirkevného roka

 

Utorok
02.09.

Svätý mučeník Mamant

15:00
16:30

Spoveď
Sv. liturgia

Streda
03.09.

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup

 

Štvrtok
04.09.

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie

 

Piatok
05.09.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

Prvý piatok v mesiaci

Zdržanlivosť od mäsa

15:00
16:30

Spoveď
Sv. liturgia

Sobota
06.09.

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach

 

Nedeľa
07.09.

NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Predsviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky
Svätý mučeník Sózont

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 12. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
01.09.

Začiatok indiktu -
Nového cirkevného roka

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária 45 r. s rod.
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Ján, Anna, Marta, Janík
* Miroslav, Marianna a ost.

Utorok
02.09.

Svätý mučeník Mamant

6:30

9:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Bohdana
GJZ - úvodná
Sv. liturgia slovenská
Anna, Andrej, Peter, Helena, Juraj, Ján

Streda
03.09.

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup

7:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Mária, Vasiľ, Jelka, Anna, Alžbeta, Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Vladimír

Štvrtok
04.09.

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Šimon, Štefan, Anna, Ivan(panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Martina, Nikoleta, Richard

Piatok
05.09.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

Prvý piatok v mesiaci

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:45
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia a členky SSR a NSJ

Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
Ján, Mária, Ján, Andrej, Štefan a ostatní z rod.

Sobota
06.09.

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach

6:30

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Tomáš 80 r.
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Mikuláš, Kornélia

Nedeľa
07.09.

NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Predsviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky
Svätý mučeník Sózont

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Juraj a Jana výr. svadby
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Natália 18 r., Anton 58 r., Marta, Dominika 83 r.
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* Alena, Marek a Vladko

Liturgický program na týždeň po 11. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 


Pondelok
25.08.

Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen

 

Utorok
26.08.

Svätí mučeníci Adrián a Natália

16:30

Sv. liturgia

Streda
27.08.

Náš prepodobný otec Pimen

 

Štvrtok
28.08.

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky

 

Piatok
29.08.

SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA
Odporúčaný sviatok, myrovanie
Zdržanlivosť od mäsa

9:00

Sv. liturgia

Sobota
30.08.

Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia

 

Nedeľa
31.08.

NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky

9:00

Sv. liturgia