Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

Liturgický program po Nedeli o slepom KBM – Sídlisko III.

 


Pondelok
11.5.

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

Kňazský deň v Ľutine

Utorok
12.5.

Epifanios, cyperský biskup a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha

16:00

Svätá liturgia

Streda
13.5.

Mučenica Glykéria

Štvrtok
14.5.

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

prikázaný sviatok
myrovanie

16:00

Svätá liturgia

Piatok
15.5.

Prepodobný otec Pachómios Veľký

16:00

Svätá liturgia

Sobota
16.5.

Prepodobný otec Teodor Posvätený

 

Nedeľa
17.5.

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU

Zbierka Katolícke masmédia

9:30

Svätá liturgia

Liturgický program po Nedeli o slepom

 


Pondelok
11.5.

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

6:30

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna (panychída)

Kňazský deň v Ľutine

Utorok
12.5.

Epifanios, cyperský biskup a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Alžbeta, Ján
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
Pavol, Mária, Michal, Peter

Streda
13.5.

Mučenica Glykéria

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vladimír
Veľká večiereň s litijou
Sv. liturgia slovenská
Anna (panychída)
Andrej, Anna

Štvrtok
14.5.

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

prikázaný sviatok
myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Peter, Vasiľ, Anna a ost.
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Alexius

Piatok
15.5.

Prepodobný otec Pachómios Veľký

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
Ján, Mária, Štefan a ost.

Sobota
16.5.

Prepodobný otec Teodor Posvätený

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef, Mária, Eva, Michal a ost. (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Matej, Veronika

Nedeľa
17.5.

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU

Zbierka Katolícke masmédia

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Jakubko, Paťka, Janka, Peter
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Martina, Marek, Tobias
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Janka

Liturgický program po Nedeli o samaritánke KBM

 

Pondelok
4.5.

Mučenica Pelágia

 

Utorok
5.5.

Mučenica Irena

16:00

Sv. liturgia

Streda
6.4.

ZAKONČENIE POLOVICE PÄŤDESIATNICE
Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

 

Štvrtok
7.5.

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža

 

Piatok
8.5.

Slávny, všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník
voľnica
štátny sviatok

16:00

Sv. liturgia

Sobota
9.5.

Prenesenie pozostatkov Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari

 

Nedeľa
10.5.

NEDEĽA O SLEPOM

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli o samaritánke

 


Pondelok
4.5.

Mučenica Pelágia

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Juraj (panychída)
Anton, Tekla, Anton (panychída)

Utorok
5.5.

Mučenica Irena

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef, Štefan, Juraj, Helena a ostat. (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
Ján (panychída)

Streda
6.4.

ZAKONČENIE POLOVICE PÄŤDESIATNICE
Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jaroslav 65r. s rod.
Akatist k P.B. 1.časť
Sv. liturgia slovenská
Ján, Mária

Štvrtok
7.5.

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža

6:30

 

17:30
18:00

 

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
František
Akatist k P.B. 2.časť
Sv. liturgia slovenská
Mária, Juraj, Mária, Ján, Michal, reh. sestra Jozafáta (panychída)
Biblická škola

Piatok
8.5.

Slávny, všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník
voľnica
štátny sviatok

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Terezka s rod.
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Pavol, Silvia

Sobota
9.5.

Prenesenie pozostatkov Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari

6:30

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Božena
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Jozef (panychída)

Nedeľa
10.5.

NEDEĽA O SLEPOM

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Emília, Adriana, Martin s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ružena s rod.

Liturgický program po Nedeli o porazenom

 


Pondelok
27.4.

Hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný

6:30

 

17:30
18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Helena, Ján, Vasiľ, Milan (panychída)
Anna, Anna, Mária, Michal

Utorok
28.4.

Apoštoli Jasón a Sósipatros

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj a Martin s rod.
Príprava prvoprijímajúcich detí
Sv. liturgia slovenská
Lukáš a Anna (panychída)
Ján (týždňová)

Streda
29.4.

POLOVICA PÄŤDESIATNICE
Deviati svätí mučeníci z Kyzika

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna, Jozef, Alžbeta, Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Alžbeta, Michal

Štvrtok
30.4.

Apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna, Michal, Michal, Helena, Milan, Ján
Sv. liturgia slovenská
Viera, Mária, Michal, Mária, Štefan
Biblická škola

Piatok
1.5.

Prorok Jeremiáš
prvý piatok mesiaca
voľnica, štátny sviatok

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členovia a členky SR a NSJ
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Stanislava, Michal, Terézia, Margita, Ján

Sobota
2.5.

Atanáz Veľký

6:30

 

8:30
15:00
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef, Stanislav, Lýdia, Irena, Ivan, Viktória, Michal
Sv. spoveď detí a rodičov
Sobáš
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Rozália

Nedeľa
3.5.

NEDEĽA O SAMARITÁNKE

Odchod do večnosti prepodobného otca Teodóza

7:30

 

9:15

 

17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj
Sv. liturgia slovenská
za prvoprijímajúcich

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Lenka, Miloš, Evka, Tomáš

Liturgický program po Nedeli o porazenom KBM

 

Pondelok
27.4.

Hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný

 

Utorok
28.4.

Apoštoli Jasón a Sósipatros

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Streda
29.4.

POLOVICA PÄŤDESIATNICE
Deviati svätí mučeníci z Kyzika

Štvrtok
30.4.

Apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

 

Piatok
1.5.

Prorok Jeremiáš
prvý piatok mesiaca
voľnica, štátny sviatok

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Sobota
2.5.

Atanáz Veľký

 

Nedeľa
3.5.

NEDEĽA O SAMARITÁNKE

Odchod do večnosti prepodobného otca Teodóza

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli o myronosičkách 2015 KBM

 

Pondelok
20.4.

Prepodobný Teodor Trichinas

 

Utorok
21.4.

Hieromučeník Január a spoloč. Mučeník Teodor z Pergy

16:00

Sv. liturgia

Streda
22.4.

Prepodobný Teodor Sykeónsky

 

Štvrtok
23.4.

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
odporúčaný sviatok, myrovanie

 

Piatok
24.4.

Mučeník Sáva Stratilat

16:00

Sv. liturgia

Sobota
25.4.

Svätý apoštol a evanjelista Marek

 

Nedeľa
26.4.

NEDEĽA O PORAZENOM

Zbierka SEMINÁR

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli o myronosičkách

 


Pondelok
20.4.

Prepodobný Teodor Trichinas

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Michal, Anna, Michal, Helena (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
* Eva 30r.
* Daniela 40r.
* Jozef a Jana (25 r. manž.)

Utorok
21.4.

Hieromučeník Január a spoloč. Mučeník Teodor z Pergy

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter 76r.
Príprava prvoprijímajúcich detí
Sv. liturgia slovenská
Boris (panychída)
Marián (panychída)

Streda
22.4.

Prepodobný Teodor Sykeónsky

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter s rod.
Večiereň sviatku
Sv. liturgia slovenská
Ján, Mária (panychída)

Štvrtok
23.4.

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
odporúčaný sviatok, myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj, Helena s rod.
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Pavol, Tadeáš

Piatok
24.4.

Mučeník Sáva Stratilat

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Ivan, Norbert, Denis, Ľubomír, Ivan, Michal
Sv. liturgia slovenská
Štefan, Ján, Mária, Andrej, Ján a ost.

Sobota
25.4.

Svätý apoštol a evanjelista Marek

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Ľuboslava 50r., Saška
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Anna, Peter (panychída)

Nedeľa
26.4.

NEDEĽA O PORAZENOM

Zbierka SEMINÁR

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Karol s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marta, Jozef, Antónia, Ester, Sára, Magdaléna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Veronika

Liturgický program na týždeň po nedeli o Tomášovi

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné

 


Pondelok
13.4.

Hieromučeník Artemón a spol.

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna, Juraj, Štefan, Vladislav
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Anton (panychída)
Jozef, Anna (panychída)

Utorok
14.4.

Martin Vyznávač, rímsky pápež

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Justína s rod.
Príprava prvoprijímajúcich detí
Sv. liturgia slovenská
Štefan, Renáta

Streda
15.4.

Apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján
Sv. liturgia slovenská
Vasiľ (panychída)
Juliana, Jozef

Štvrtok
16.4.

Mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária, Štefan s rod., Jozef s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Bibiána 3 r.
Alexius

Piatok
17.4.

Prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Štefan, Anna
Sv. liturgia slovenská
Michal, Helena, Mária
* Rado 33 r.

Sobota
18.4.

Prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Andrej, Mária, Ján, Františka
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Alexander, Jozef

Nedeľa
19.4.

NEDEĽA MYRONOSIČIEK

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Róbert 44r., Katarína 40r.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Slávka, Hanka, Ľuboš, Mária, Milan, Milan
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jana

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné Liturgický program na Svetlý týždeň 2015

 

Pondelok
6.4.

Svetlý pondelok

Prikázaný sviatok

obchod okolo chrámu

7:30

9:00

11:00

17:30
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Jozef, Gabika, Michal, Gabika, Peter, Lena
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich (+obchod okolo chrámu)
Sv. liturgia slovenská
* Irena
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jaroslav

Utorok
7.4.

Svetlý utorok

9:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
František
Sv. liturgia slovenská
Anna (panychída) – 40 dňová
Jozef, Anna (panychída)

Streda
8.4.

Svetlá streda

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Viera 50r. s rod.
Sv. liturgia slovenská
Ján (panychída)
Andrej, Mária (panychída)
o. Michal (panychída) - týždňová

Štvrtok
9.4.

Svetlý štvrtok

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Anna, Ján, Zuzana, Ján
Sv. liturgia slovenská
Juraj (panychída)
Fedor (panychída) - týždňová

Piatok
10.4.

Svetlý piatok

Voľnica

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
František
Sv. liturgia slovenská
Mária, Ján (panychída)
Anna (panychída) - týždňová

Sobota
11.4.

Svetlá sobota

6:30

14:00
15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Juraj
Sobáš
Sobáš so sv. liturgiou
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Ján (panychída)

Nedeľa
12.4.

DRUHÁ
NEDEĽA PO PASCHE
O TOMÁŠOVI

Odpustová slávnosť v Kaplnke BM (10:30)

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Eva 30r.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Veronika, Erik, Sofia, Simon
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Emília s rod., Ľubica s rod.

Liturgický program na Svetlý týždeň 2015 Kaplnka Božieho milosrdenstva (Sídlisko III.)

 

Pondelok
6.4.

Svetlý pondelok

Prikázaný sviatok

Obchod okolo chrámu

 

Sv. omša

Utorok
7.4.

Svetlý utorok

16:00

Sv. liturgia

Streda
8.4.

Svetlá streda

 

Štvrtok
9.4.

Svetlý štvrtok

 

Piatok
10.4.

Svetlý piatok

Voľnica

16:00

Sv. liturgia

Sobota
11.4.

Svetlá sobota

 

Nedeľa
12.4.

DRUHÁ
NEDEĽA PO PASCHE
O TOMÁŠOVI

Odpustová slávnosť

10:30

Sv.  omša