Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

Liturgický program na týždeň po 3. pôstnej nedeli

 

Pondelok
9.3.

Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
František
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Adam (panychída)

Utorok
10.3.

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci

6:00
6:30

18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Štefan, Mária
Sv. liturgia slovenská
Miroslav, Irena (panychída)

Streda
11.3.

Svätý Sofronios,
jeruzalemský patriarcha

6:00
6:30

17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Júlia
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia vopred posvätených darov
Zuzana, Andrej (panychída)

Štvrtok
12.3.

Prepodobný otec a vyznávač
Teofan Sigrianský

6:30

17:30
18:00

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Alena, Rado, Adelka, Etelka, Slavo, Štefan, Irena
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
Ladislav, Mária, Mária, Juraj, Andrej, Vojtech
Biblická škola

Piatok
13.3.

Prenesenie pozostatkov svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu

„24 hodín pre Pána“

6:30

16:00
17:00
18:00

do 21:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Andrej (panychída)
Večeradlo
Krížová cesta
Sv. liturgia vopred posvätených darov
* Jolana s rod.
Súkromná adorácia s požehnaním

Sobota
14.3.

Štvrtá zádušná sobota

Prepodobný otec Benedikt

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za zosnulých s čítaniami hramôt
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
za zosnulých s čítaniami hramôt
Matúš, panychída

Nedeľa
15.3.

NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU
Pamiatka prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík

»zbierka Podporný fond I.«

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Lilien - Sára
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marta, Terézia 70 r.
Pôstna večiereň s poklonami
Sv. liturgia slovenská
* Lenka 5 r.

Liturgický program na týždeň po 2. pôstnej nedeli KBM

 

Pondelok
2.3.

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.

 

Utorok
3.3.

Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Streda
4.3.

Prepodobný otec Gerasim od Jordána

Štvrtok
5.3.

Svätý mučeník Konón

Piatok
6.3.

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria

»prvý piatok v mesiaci«

15:00
16:00

Spoveď
Zádušná sv. liturgia s hramotami

Sobota
7.3.

Tretia zádušná sobota
Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší

 

Nedeľa
8.3.

NEDEĽA TRETIEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU
KRÍŽUPOKLONNÁ

Prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 2. pôstnej nedeli

 

Pondelok
2.3.

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ladislav
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)
Mária - týždňová (panychída)

Utorok
3.3.

Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk

6:00
6:30

18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Juraj, Anna, Andrej, Anna
Sv. liturgia slovenská
Michal (panychída)

Streda
4.3.

Prepodobný otec Gerasim od Jordána

6:00
6:30
17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Daniela
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia vopred posvätených darov
Anna, Helena

Štvrtok
5.3.

Svätý mučeník Konón

6:30

17:30
18:00

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Zuzana, Ján, Anna
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
* za kultúru života
Ján
* Radoslav 39 r.
Biblická škola

Piatok
6.3.

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria

»prvý piatok v mesiaci«

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členovia a členky NSJ a SSR
Krížová cesta
Sv. liturgia vopred posvätených darov
* Gustík 14 r.

Sobota
7.3.

Tretia zádušná sobota
Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší

 

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za zosnulých s čítaniami hramôt
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
za zosnulých s čítaniami hramôt

Nedeľa
8.3.

NEDEĽA TRETIEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU
KRÍŽUPOKLONNÁ

Prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Michal, Jozef, Jozef, Ivan
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Irena
Pôstna večiereň s poklonami
Sv. liturgia slovenská
* Nikolaj

Liturgický program na týždeň po 1. pôstnej nedeli KBM

 

Pondelok
23.2.

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup

 

Utorok
24.2.

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

16:00

Sv. liturgia

Streda
25.2.

Svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup

Štvrtok
26.2.

Svätý Porfyrios, gazský biskup

Piatok
27.2.

Prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita

16:00

Zádušná sv. liturgia + hramoty

Sobota
28.2.

Druhá zádušná sobota
Prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta

Nedeľa
1.3.

NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU

Svätá mučenica Eudokia

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 1. pôstnej nedeli

 

Pondelok
23.2.

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Taras
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Alexius (panychída)
* Ľudmila 53 r.

Utorok
24.2.

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária, Helena
Sv. liturgia slovenská
Jana, Ján (panychída)

Streda
25.2.

Svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup

6:00
6:30

17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Demeter, Helena
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia vopred posvätených darov
--

Štvrtok
26.2.

Svätý Porfyrios, gazský biskup

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Pavol, Štefan
Sv. liturgia slovenská
Anna (panychída)
* o. Štefan 77 r.

Piatok
27.2.

Prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária 65 r.
Krížová cesta
Sv. liturgia vopred posvätených darov
* Alenka 7 r.

Sobota
28.2.

Druhá zádušná sobota
Prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za zosnulých s čítaniami hramôt
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
za zosnulých s čítaniami hramôt

Nedeľa
1.3.

NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU
Svätá mučenica Eudokia

 

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

 

Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Veronika 30 r.
Pôstna večiereň s poklonami
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.

Liturgický program na týždeň po Nedeli syropôstnej KBM

 

Pondelok
16.2.

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci

Začiatok Veľkého pôstu – Štyridsiatnice

 

»prísny pôst«

Utorok
17.2.

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón

16:00

Sv. liturgia

Streda
18.2.

Svätý otec Lev, rímsky pápež

 

Štvrtok
19.2.

Svätý apoštol Archippos

 

Piatok
20.2.

Prepodobný otec Lev, katánijský biskup

16:00

Sv. liturgia

Sobota
21.2.

Prvá pôstna sobota,
pamiatka na div kolyvy

 

Nedeľa
22.2.

NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU
NEDEĽA ORTODOXIE Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu

»požehnanie ikon a obrazov«
»Zbierka na Charitu I.«

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Nedeli syropôstnej

 

Pondelok
16.2.

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci

Začiatok Veľkého pôstu – Štyridsiatnice
»prísny pôst«

6:00
6:30

17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján a ostatní z rod.
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia slovenská
Mária, Ján
Michal, Anna

Utorok
17.2.

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Anna, Andrej, Juraj
Sv. liturgia slovenská
Danka (panychída)
Štefan, Mária (panychída)

Streda
18.2.

Svätý otec Lev, rímsky pápež

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Irena, Matej
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia vopred posvätených darov
Aurélia, Ivan, Anna, Ján

Štvrtok
19.2.

Svätý apoštol Archippos

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Piatok
20.2.

Prepodobný otec Lev, katánijský biskup

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária
Krížová cesta
Sv. liturgia vopred posvätených darov
Mária a Júlia

Sobota
21.2.

Prvá pôstna sobota,
pamiatka na div kolyvy

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Mikuláš, Michal, Anna, Mária, Marián

Nedeľa
22.2.

NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU
NEDEĽA ORTODOXIE Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu

»požehnanie ikon a obrazov«
»Zbierka na Charitu I.«

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Emília, Anna, Matúš, Marta

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marianna, Gabriela, Ivana

Pôstna večiereň s poklonami
Sv. liturgia slovenská
* Iveta

Liturgický program na týždeň po Nedeli mäsopôstnej KBM

 

Pondelok
9.2.

Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Utorok
10.2.

Svätý mučeník Charalampés

16:00

Sv. liturgia

Streda
11.2.

Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup

Štvrtok
12.2.

Svätý Meletios, antiochijský arcibiskup

Piatok
13.2.

Prepodobný otec Martinián

16:00

Sv. liturgia

Sobota
14.2.

Syropôstna sobota

Odchod do večnosti Konštantína Filozofa

 

Nedeľa
15.2.

SYROPÔSTNA NEDEĽA O VYHNANÍ Z RAJA

Svätý apoštol Onezim

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Nedeli mäsopôstnej

 

Pondelok
9.2.

Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Michal  85r. s rod.
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Ladislav (panychída)

Utorok
10.2.

Svätý mučeník Charalampés

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
František
Sv. liturgia slovenská
Mária, Michal, Valika, Anna
Mária

Streda
11.2.

Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Júlia, Andrej
Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Štvrtok
12.2.

Svätý Meletios, antiochijský arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vasiľ, Mária, Fedor, Anna
Sv. liturgia slovenská
Milan, Erik, Jozef, Ján

Piatok
13.2.

Prepodobný otec Martinián

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Elenka 16r.
Sv. liturgia slovenská
Eva, Štefan, Ján, Anna

Sobota
14.2.

Syropôstna sobota

Odchod do večnosti Konštantína Filozofa

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Inga 20 r.

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* rod. Dicka

Nedeľa
15.2.

SYROPÔSTNA NEDEĽA O VYHNANÍ Z RAJA

Svätý apoštol Onezim

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Jozefína 70r.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna - za odstr. nenávisti

Liturgický program na týždeň po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi KBM

 

Pondelok
26.1.

Prepodobný Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

 

Utorok
27.1.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho

16:00

Sv. liturgia

Streda
28.1.

Prepodobný otec Efrém Sýrsky

 

Štvrtok
29.1.

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa

 

Piatok
30.1.

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy

16:00

Sv. liturgia

Sobota
31.1.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

Otvorenie procesu blahorečenia o. Jána Mastiliaka, CSsR

 

Nedeľa
1.2.

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi

 

Pondelok
26.1.

Prepodobný Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vasiľ, Mária
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
* Marián 50r. s rod.

Utorok
27.1.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vlado, Laco, Štefan
Sv. liturgia slovenská
* Mária 27 r.

Streda
28.1.

Prepodobný otec Efrém Sýrsky

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Helena s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod.

Štvrtok
29.1.

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter, Milan, Helena
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.

Piatok
30.1.

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy

6:30
7:30

16:30

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
František
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Sobota
31.1.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

Otvorenie procesu blahorečenia o. Jána Mastiliaka, CSsR

6:30

17:00
18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Daniela 50 r.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Peter (panychída)
Andrej, Ondrej

Nedeľa
1.2.

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Bernardína s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* sr. Simeona, sr. Antónia, sr. Sofia
Veľká večiereň s lítijou
Sv. liturgia slovenská
* Ján 55 r. s rod.