Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

Gr.kat. cirkev, farnosť Rokytov pri Humennom a filiálka Zbojné

Gr.kat. cirkev, farnosť Rokytov pri Humennom a filiálka Zbojné

Liturgický program a oznamy na týždeň po Nedeli o samaritánke

Pondelok
19.5.

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup a spoločníci

Utorok
20.5.

Svätý mučeník Tallelaios

Zbojné
16:30

Ivan, Ivan, Vasiľ, Anna, Ján, Helena, Andrej – z r. Bočanovej

Rokytov
18:00

* z rod. Ondikovej

Streda
21.5.

Zakončenie Polovice Päťdesiatnice
Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

 

Štvrtok
22.5.

Svätý mučeník Bazilisk

 

Piatok
23.5.

Prepodobný otec a vyznávač Michal, syndský biskup
Zdržanlivosť od mäsa

Zbojné
16:30

Ján Koblík (40-dňová)

Rokytov
18:00

Sobota
24.5.

Prepodobný otec Simeon
Prepodobný Nikita Stĺpnik

PÚŤ DO KRAKOWA

 

Nedeľa
25.5.

ŠIESTA
NEDEĽA PO PASCHE –
O SLEPOM

Tretie nájdenie hlavy svätého proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Zbojné
9:30

Rokytov
8:00

 

  • - Dnes je vyhlásená zbierka na Seminár I. Za dary Pán Boh zaplať!
  • - Na budúcu sobotu je Púť do Krakowa. Odchod autobusu je z piatka na sobotu ráno zo Zbojného o 2:30 zo zastávok SAD; odchod z Rokytova je o 3:00 od fary a Obecného úradu.

Ohlášky: Michal Špik, narodený v Humennom, bývajúci v Koškovciach, syn rodičov Michala a Anny rod. Bačkovej  a Lenka Vellová, narodená a bývajúca v Humennom, dcéra rodičov Mariána a Márie rod. Kudelásovej; ohlasujú sa po prvýkrát.

 

Veľmi Vás prosíme o modlitby za Vášho ťažko chorého duchovného otca Františka a pochopenie aj pre jeho zastupovanie vo Vašich chrámoch.

Liturgický program na týždeň po Nedeli o samaritánke

 

Pondelok
19.5.

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup a spoločníci

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Anna, Vladimír, Ján
Moleben za rodiny
Sv. liturgia slovenská
+ Peter

Utorok
20.5.

Svätý mučeník Tallelaios

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Demeter, Alžbeta, Michal, Mária, Ondrej, Juraj

Streda
21.5.

Zakončenie Polovice Päťdesiatnice
Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Daniela
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Peter (panychída)

Štvrtok
22.5.

Svätý mučeník Bazilisk

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ján s rod.
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Ján

Piatok
23.5.

Prepodobný otec a vyznávač Michal, syndský biskup
Prepodobná Eufrozína Polocká
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Ondrej, Zuzka,Irena
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Rozália, Mikuláš

Sobota
24.5.

Prepodobný otec Simeon
Prepodobný Nikita Stĺpnik

PÚŤ DO KRAKOWA

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj, Anna, Štefan, Ladislav, Mária, Ivan (panychída)

Nedeľa
25.5.

ŠIESTA
NEDEĽA PO PASCHE –
O SLEPOM

Tretie nájdenie hlavy svätého proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Emília, Adriana, Martin s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Zuzana, Sofia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Danka

Liturgický program na týždeň po Nedeli o porazenom Kaplnka BM

 

Pondelok
12.5.

Svätí otcovia Epifanios, cyperský biskup a Germanos, konštantínopolský patriarcha

Kňazský deň v Ľutine

Utorok
13.5.

Svätá mučenica Glykéria

16:30

Sv. liturgia

Streda
14.5.

Polovica Päťdesiatnice
Svätý mučeník Izidor

 

Štvrtok
15.5.

Prepodobný otec Pachómios Veľký

 

 

Piatok
16.5.

Prepodobný otec Teodor Posvätený

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
17.5.

Svätý apoštol Andronik

 

Nedeľa
18.5.

PIATA
NEDEĽA PO PASCHE –
O SAMARITÁNKE

Svätý mučeník Teodot z Ankyry

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Nedeli o porazenom

 

Pondelok
12.5.

Svätí otcovia Epifanios, cyperský biskup a Germanos, konštantínopolský patriarcha

Kňazský deň v Ľutine

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Helena
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
+ Helena
+ Anna

Utorok
13.5.

Svätá mučenica Glykéria

6:00
6:30

18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia staroslovienska
* Danka
Sv. liturgia slovenská
+ Helena

Streda
14.5.

Polovica Päťdesiatnice
Svätý mučeník Izidor

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ján
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Helena

Štvrtok
15.5.

Prepodobný otec Pachómios Veľký

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Irena
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Piatok
16.5.

Prepodobný otec Teodor Posvätený

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Štefan, Juraj, Helena (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Miroslav

Sobota
17.5.

Svätý apoštol Andronik

6:30
8:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Lenka (35 r.)
Spoveď detí a rodičov
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Pavlína

Nedeľa
18.5.

PIATA
NEDEĽA PO PASCHE –
O SAMARITÁNKE

Svätý mučeník Teodot z Ankyry

7:30

9:15

17:15

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Helena s rod.
Sv. liturgia slovenská

  1. sv. prijímanie

* Dušan (50 r.), Patrik
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária, František, Dagmar, Branislav, Ľubomír

Liturgický program na týždeň po Nedeli o myronosičkách Kaplnka BM

 

Pondelok
5.5.

Svätá mučenica Irena
Prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera

Utorok
6.5.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

16:30

Sv. liturgia

Streda
7.5.

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža v Jeruzaleme
Svätý mučeník Akakios

 

Štvrtok
8.5.

Svätý slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ

 

 

Piatok
9.5.

Prenesenie ostatkov svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do Bari
Voľnica

16:30

Sv. liturgia

Sobota
10.5.

Svätý apoštol Šimon Horlivec

 

Nedeľa
11.5.

ŠTVRTÁ
NEDEĽA PO PASCHE –
O PORAZENOM

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

Zbierka: seminár I.

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Nedeli o myronosičkách

 

Pondelok
5.5.

Svätá mučenica Irena
Prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária
Moleben za rodiny
Sv. liturgia slovenská
* Ján (25 r.)

Utorok
6.5.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

6:00
6:30

18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Mária, Eva, Michal (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Anton, Anton, Tekla, Iveta (panychída)

Streda
7.5.

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža v Jeruzaleme
Svätý mučeník Akakios

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Atanáz, Anastázia (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Juraj, Mária, Ján, Michal

Štvrtok
8.5.

Svätý slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Peter

Piatok
9.5.

Prenesenie ostatkov svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do Bari
Voľnica

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Helena

Sobota
10.5.

Svätý apoštol Šimon Horlivec

6:30

15:00
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Klára, Miško, Jolana, Karel (panychída)
Sobáš
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef (panychída)

Nedeľa
11.5.

ŠTVRTÁ
NEDEĽA PO PASCHE –
O PORAZENOM

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

Zbierka: seminár I.

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Milan (60 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jana (40 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Zuzana (15 r.)

Liturgický program na týždeň po Tomášovej nedeli Kaplnka B.M.

 


Pondelok
28.4.

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros
Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián

Utorok
29.4.

Deviati svätí mučeníci z Kyzika
Prepodobný Memnón Divotvorca

16:30

Sv. liturgia

Streda
30.4.

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

Štvrtok
1.5.

Prorok Jeremiáš

 

Piatok
2.5.

Svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
3.5.

Odchod do večnosti prepodobného otca Teodóza
Svätí mučeníci Timotej a Maura

FATIMSKÁ SOBOTA V ĽUTINE

 

Nedeľa
4.5.

TRETIA
NEDEĽA PO PASCHE –
O MYRONOSIČKÁCH

Svätá prepodobná mučenica Pelágia

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Tomášovej nedeli

 

Pondelok
28.4.

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros
Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Mária, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Ivona (panychída)

Utorok
29.4.

Deviati svätí mučeníci z Kyzika
Prepodobný Memnón Divotvorca

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária, Vlado, Ivana, Vladko

Sv. liturgia slovenská
+ Marián

Streda
30.4.

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Vladimír, Monika, Ján, Viktória
Sv. liturgia slovenská
+ Peter (panychída)

Štvrtok
1.5.

Prorok Jeremiáš

6:30

18:00

19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Viktória, Lýdia, Stanislav, Jozef, Ivan
Sv. liturgia slovenská
+ Helena
Moleben k MPӨY

Piatok
2.5.

Svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:45
18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
* Rozália (85 r.)
Moleben k MPӨY

Sobota
3.5.

Odchod do večnosti prepodobného otca Teodóza
Svätí mučeníci Timotej a Maura

FATIMSKÁ SOBOTA V ĽUTINE

6:30

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Michal s rod.
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Pavol, Michal, Mária, Peter

Nedeľa
4.5.

TRETIA
NEDEĽA PO PASCHE –
O MYRONOSIČKÁCH

Svätá prepodobná mučenica Pelágia

7:30

9:00

11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Juraj
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela (45 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Pavol (21 r.)

Liturgický program na Veľký týždeň (14. - 20. apríl 2014)

 

Pokojné, radostné a milostiplné
Sviatky Kristovho vzkriesenia,
radostný prechod
zo „starého do nového života milostí“
Vám prajú
a hojnosť Božieho požehnania
v modlitbách vyprosujú
o. Martin, o. Mikuláš a o. Miroslav s rodinami

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto
Liturgický program na Veľký týždeň (14. - 20. apríl 2014)

Pondelok
14.04.

Svätý a veľký pondelok

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Akatist za rodiny
Liturgia VPD slovenská

16:00

NsP Humenné

Utorok
15.04.

Svätý a veľký utorok

7:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Liturgia VPD slovenská

16:00

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Streda
16.04.

Svätá a veľká streda
Zdržanlivosť od mäsa

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Liturgia VPD slovenská

16:00

NsP Humenné

Štvrtok
17.04.

Svätý a veľký štvrtok

6:30
17:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia Bazila Veľkého + Strasti (Utiereň)

17:00

Sopkovce

17:30

Dedačov

Piatok
18.04.

Svätý a veľký piatok
Prikázaný sviatok
PRÍSNY PÔST

7:30
11:00
15:00
16:00

Kráľovské hodinky
Pašiový sprievod s Krížom
Veľká večiereň s uložením pláščenice
Adorácia a stráž pri Božom hrobe

15:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III. – Uloženie pláščenice s Večierňou

15:00

Sopkovce - Uloženie pláščenice s Večierňou

17:00

Dedačov - Uloženie pláščenice s Večierňou

Sobota
19.04.

Svätá a veľká sobota

8:00
17:00

Jeruzalemská – náhrobná -utiereň
Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

16:00

Sopkovce - Veľká večiereň s lit.Bazila Veľkého

18:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Nedeľa
20.04.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY –
SVETLÉ KRISTOVO
VZKRIESENIE

5:00

7:00
7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Utiereň vzkriesenia
s požehnaním jedál o 6:00 (staroslov.)
Požehnanie jedál (slov.)
Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. - za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

8:30

NsP Humenné + požehnanie jedál

9:15

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné + požehnanie jedál

9:15

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul. ,
sv. liturgia + požehnanie jedál

6:00
7:00

Dedačov – Utiereň s požehnaním jedál
Sv. liturgia

4:00
9:00

Sopkovce – Utiereň vzkriesenia s požehnaním jedál; sv. liturgia

---

Lackovce

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto
Liturgický program na Svetlý týždeň (21. - 27. apríl 2014)

Pondelok
21.04.

Svetlý pondelok

Prikázaný sviatok

7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. - za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

--

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné

 

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

9:30

Dedačov

8:00

Sopkovce

10:00

Lackovce

Utorok
22.04.

Svetlý utorok

9:00
16:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia - za veriacich
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

18:00

Dedačov

17:00

Sopkovce

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Streda
23.04.

Svetlá streda
Svätý veľkomučeník
a divotvorca Juraj

Odporúčaný sviatok

6:30
7:30
16:30
18:00

Utiereň
Sv. liturgia – starosl.
Sv. liturgia slovenská – za veriacich
Sv. liturgia slovenská

17:00

Dedačov

17:00

Sopkovce

16:00

NsP Humenné

Štvrtok
24.04.

Svetlý štvrtok

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

Piatok
25.04.

Svetlý piatok
Svätý apoštol a evanjelista Marek
Voľnica

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Sobota
26.04.

Svetlá sobota

6:30
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
27.04.

DRUHÁ
NEDEĽA PO PASCHE –
O TOMÁŠOVI

Nedeľa Božieho milosrdenstva

7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. - za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

10:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III. – Odpustová slávnosť (sv. liturgia)

10:30

LDCH Humenné

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

9:30

Dedačov

9:00

Sopkovce

---

Lackovce

Liturgický program na Veľký – strastný - týždeň Kaplnka B.M.

 


Pondelok
14.4.

Svätý a veľký pondelok

 

Utorok
15.4.

Svätý a veľký utorok

16:30

Sv. liturgia

Streda
16.4.

Svätá a veľká streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
17.4.

Svätý a veľký štvrtok

Piatok
18.4.

Svätý a veľký piatok

Prikázaný sviatok

PRÍSNY PÔST

15:00

Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu

Sobota
19.4.

Svätá a veľká sobota

18:00

Sv. liturgia

Nedeľa
20.4.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY –

SVETLÉ KRISTOVO
VZKRIESENIE

Prikázaný sviatok
Myrovanie

9:15

Sv. liturgia slovenská s požehnaním jedál

Liturgický program na Veľký – strastný - týždeň

 

Pondelok
14.4.

Svätý a veľký pondelok

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Matej
Moleben k MPθΥ
Liturgia VPD
* Jaroslav (50 r.)

Utorok
15.4.

Svätý a veľký utorok

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Igor, Viera, Patrik, Igor
Liturgia VPD
+ Andrej, Anna, Ján, Anna, Andrej

Streda
16.4.

Svätá a veľká streda

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Michal
Liturgia VPD
+ Helena, Michal, Helena, Ján a ich rodičia

Štvrtok
17.4.

Svätý a veľký štvrtok

6:30
17:00

18:30

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj (panychída)
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou
Utiereň s čítaniami strastí

Piatok
18.4.

Svätý a veľký piatok

Prikázaný sviatok

PRÍSNY PÔST

7:30
11:00

15:00
16:00

Kráľovské hodinky
Sprievod s krížom

Veľká večiereň s uložením plaštenice do hrobu
Celonočná súkromná adorácia pri hrobe

Sobota
19.4.

Svätá a veľká sobota

8:00

17:00

Jeruzalemská utiereň

Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa
20.4.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY –

SVETLÉ KRISTOVO
VZKRIESENIE

Prikázaný sviatok
Myrovanie

5:00

7:00
7:30

9:00

11:00
17:15
18:00

Utiereň vzkriesenia
s požehnaním jedál o 6.00 (staroslov.)
Požehnanie jedál (slov.)
Sv. liturgia slovenská
* Radoslav
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Bibiána (37 r.)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Blažena, Stanislav, Stanislava, Blažena, Anna, Bianka, Anders, Ján