Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

Liturgický program po 18. nedeli po ZSD

 

Pondelok
28.9.

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Iveta
† Ján (40 dňová s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (panychída)

Utorok
29.9.

Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník

Kňazský deň V Ľutine

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Sv. liturgia slovenská
† Lukáš, Anna (panychída)

Streda
30.9.

 

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Demeter a Anna
†Michal (panychída)
Večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Anna

Štvrtok
1.10.

 

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Matúš

Piatok
2.10.

 

Svätý hieromučeník Cyprián
Svätá mučenica Justína

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:45
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Ružencová
Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)

Sobota
3.10.

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

6:30

 

15:00
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
František
Sobáš
Sobáš
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Jozef

Nedeľa
4.10.

NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Terézia, Karolínka s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Božena, Alex

Liturgický program po 17. nedeli po ZSD

 

Pondelok
21.9.

Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ján (s panychídou)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
†  Štefan
* Matúš

Utorok
22.9.

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Fedor, Helena
Sv. liturgia slovenská
†  Štefan, Mária, Ján, Andrej, Ján a ost. z rodiny

Streda
23.9.

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária
Sv. liturgia slovenská
†  Štefan, Anna, Juraj, Vladislav (s panychídou)

Štvrtok
24.9.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jozef
Sv. liturgia slovenská
†  Michal

Piatok
25.9.

Prepodobná matka Eufrozína

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Andrej, Mária, Pavol
Sv. liturgia slovenská
†  Anna (s panychídou)

Sobota
26.9.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa

6:30

 

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Michal, Paulína
Sobáš s liturgiou
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Viera, Michal, Mária, Štefan, Mária

Nedeľa
27.9.

NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Katarína (35 r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Oliver (18r.), Oliver (50r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Lenka (30r.)

Liturgický program po 16. nedeli po ZSD

 

Pondelok
14.9.

POVÝŠENIE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA

Zdržanlivosť od mäsa, myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

18:00

Utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Peter
Sv. liturgia slov. - farská
Sv. liturgia slovenská
* Iveta, Martin a ost.

Utorok
15.9.

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Emil, Vojtech, Štefan
(s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
† Milan (s panychídou)

Streda
16.9.

 

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (s panychídou)

Štvrtok
17.9.

 

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ladislav a Mária
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír, Anna, Juraj, Štefan (s panychídou)

Piatok
18.9.

 

Prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Ján, Ladislav (s panychídou)
† Ján (s panychídou-40-dňová)

Sobota
19.9.

Sobota po Povýšení

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vasiľ
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Milan (s panychídou)

Nedeľa
20.9.

NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Nedeľa po Povýšení
Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci,  veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia
Zbierka SEMINÁR

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Regina, Milan
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Stanislav, Katarína a ost.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Lenka, Ľuboš, Božena

Liturgický program po 15. nedeli po ZSD

 

Pondelok
7.9.

Svätý mučeník Sózont

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Milan
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej  (s panychídou)

Utorok
8.9.

NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY
odporúčaný sviatok

6:30
7:30

 

16:30
18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Marek a Danka s rod.

Farská  liturgia
Sv. liturgia slovenská
* Slavomír

Streda
9.9.

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Mária, Vasiľ, Mária, Jelka, Anna, Ján (s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej (s panychídou)

Štvrtok
10.9.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária
Sv. liturgia slovenská
* z rod. Tomčišákovej

Piatok
11.9.

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Michal (50 rokov) s rod.
Sv. liturgia slovenská
†  Mária (s panychídou)

Sobota
12.9.

Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky

6:30

 

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slov.
†  Fedor, Emil, Jaroslava
Sobáš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej, Anna, Andrej

Nedeľa
13.9.

NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý hieromučeník Kornélius Stotník

 

7:30

 

9:00

11:00

 

 

 

17:00

18:00

 

Sv. liturgia slovenská
* Pavol, Zita, Miško, Natalka
Sv. liturgia cirkevnosl.
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Kalvársky odpust
* Mária, Ján, Miroslav s rod.

Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária

Liturgický program po 14. nedeli po ZSD

 

Pondelok
31.8.

Uloženie pásu presvätej Bohorodičky

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* o. Peter s rod.

Sv. liturgia slovenská
* Peter (33 rokov)

Utorok
1.9.

Začiatok indiktu,
to jest nového roka
Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj s rod.
Sv. liturgia slovenská
† Mária (s panychídou)

Streda
2.9.

Svätý mučeník Mamant

6:30

 

9:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† František, Helena
GJZ – úvodná sv. liturgia
Sv. liturgia slovenská
† Veronika

Štvrtok
3.9.

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Ján, Michal, Mária, Helena (s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
† Boris

Piatok
4.9.

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie

Prvý piatok

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ružencová
Sv. liturgia slovenská
† Ján

Sobota
5.9.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

 

6:30

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Alexander, Demeter, Eva, Mikuláš, Justína
Sobáš
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján (s panychídou)

Nedeľa
6.9.

NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Juraj a Jana s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Natália, Anton, Dominika, Marta
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav

Liturgický program po 13. nedeli po ZSD

 

Pondelok
24.8.

Svätý hieromučeník Eutychés

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Daniela, Jozef, Samko
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Mária (s panychídou)

Utorok
25.8.

Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Stanislav
Sv. liturgia slovenská
†  Mária (s panychídou)

Streda
26.8.

Svätí mučeníci Adrián a Natália

Duchovná obnova

6:30

 

7:30
18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ivona
Pomazanie chorých
Sv. liturgia slovenská
†  Bruno
Pomazanie chorých

Štvrtok
27.8.

Náš prepodobný otec Pimen

Duchovná obnova od 17:00

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jarmila
Sv. liturgia slovenská
†  Jozef (s panychídou)

Piatok
28.8.

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky

Duchovná obnova od 17:00

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
*  Tomáš, Mária s rod.
Sv. liturgia slovenská
†  Irena, Miroslav ( panychída)

Sobota
29.8.

SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA
Odporúčaný sviatok

7:30

 

9:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slov.
* Mária, Milan, Milan, Slávka, Hanka, Ľuboš
Sv. liturgia - za veriacich
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej, Anna, Andrej

Nedeľa
30.8.

NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

ODPUST

Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia

 

8:00

 

10:00

 

 

17:00
18:00

 

Sv. liturgia slovenská
* Zuzana

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
ODPUST

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

Liturgický program po 12. nedeli po ZSD

 

Pondelok
17.8.

Svätý mučeník Myrón

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anton
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Ján (s panychídou)
Ján (s panychídou)-týždňová

Utorok
18.8.

Svätí mučeníci Flórus a Laurus

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Helena s rod.
Sv. liturgia slovenská
† Štefan (s panychídou)

Streda
19.8.

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Andrej (s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Michal, Vladimír

Štvrtok
20.8.

Svätý prorok Samuel

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Michal, Anna
Sv. liturgia slovenská
† Alžbeta, Andrej

Piatok
21.8.

Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Bassa

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
† Marko (s panychídou)
† Michal Juštík (40 dňová)

Sobota
22.8.

Svätý mučeník Agatonik a spoločníci

6:30

 

15:00
17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Zuzana, Alexander
Sobáš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Anna, Juraj, Štefan, Vladislav

Nedeľa
23.8.

NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Odovzdanie sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky.

7:30

9:00

 

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ľubka s rod. a Peter s rod.
Sv. liturgia cirkevnosl.
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária (80 r. života)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan (70 r. života)

Liturgický program po 11. nedeli po ZSD

 

Pondelok
10.8.

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec
Obdobie „Uspenského pôstu“

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† z rod. Polákovej
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Juraj, Helena, Helena, Darina

Utorok
11.8.

Svätý mučeník Euplos

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Eva, Mikuláš, Ján
(s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
Lumír, Viktória, Roman

Streda
12.8.

Svätí mučeníci Fótios a Anikét

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
o. Michal, Daniel rod. Ivanková
Sv. liturgia slovenská
Juraj (s panychídou)

Štvrtok
13.8.

Odovzdanie sviatku Premenenia nášho Pána Ježiša Krista

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
o. Michal, Daniel, r. Ivanková
Sv. liturgia slovenská
†  Milan, Ľubov, Michal
(s panychídou)

Piatok
14.8.

Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky

Svätý prorok Micheáš

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Anna, Demeter
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Štefan, Mária, Michal, Mária, Viera

Sobota
15.8.

ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY

prikázaný sviatok (chrámový)

7:30

 

9:00
11:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slov.
*  Lýdia (70 rokov)
Sv. liturgia starosl.-farská
Sv. liturgia slovenská
* Darina (50 rokov)

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
*  Božena

Nedeľa
16.8.

NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Ježiša Krista, z Edessy do Konštantínopola
Svätý mučeník Diomédes

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Martina s rod (40 rokov)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
*  Jakub, Zuzana, Helena, Jana, Samuel, Matúš
Večiereň sviatku
Sv. liturgia slovenská
* rehoľná sestra Jeremia

Liturgický program po 10. nedeli po ZSD

 

Pondelok
3.8.

Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust
Obdobie „Uspenského pôstu“

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
František, Helena
Sv. liturgia slovenská
Anna, Anna,
Andrej

Utorok
4.8.

Siedmi svätí mladíci z Efezu

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Helena
Sv. liturgia slovenská
† Ján

Streda
5.8.

Predsviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista
Svätý mučeník Eusignios

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Helena
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Mária, Mária, Júlia

Štvrtok
6.8.

SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
odporúčaný sviatok
myrovanie

6:30
7:30

 

16:30
18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Gabriela
Sv. liturgia slovenská (za veriacich)
Sv. liturgia slovenská
* Božena

Piatok
7.8.

Svätý prepodobný mučeník Domécius

Prvý piatok mesiaca

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členov SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
† Mikuláš, Rozália (s panychídou)

Sobota
8.8.

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Ján
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária (s panychídou)

Nedeľa
9.8.

NEDEĽA 11. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý apoštol Matej

Zbierka Katechizácia a kat. školy

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Jaroslav
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jarmila s rod.

Liturgický program po 9. nedeli po ZSD

 

Pondelok
27.7.

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Jozef (panychída)

Utorok
28.7.

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
František, Helena

Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Streda
29.7.

Svätý mučeník Kallinik

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Mária, Ján, Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Marta

Štvrtok
30.7.

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal

Sv. liturgia slovenská
Andrej, Anna, Ján, Anna, Andrej, Jakub

Piatok
31.7.

Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža; svätý a spravodlivý Eudokim

Začína sa Uspenský pôst – tzv. Spasivka

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Ladislav, Michal

Sv. liturgia slovenská
* Eva

Sobota
1.8.

Vynesenie úctyhodného a životodarného kríža
Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Marek, Lucia, Matej, Tomáš

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Nedeľa
2.8.

10. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka Štefana

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Zita s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Oľga
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Marián s rod.

Liturgický program po 8. nedeli po ZSD

 

Pondelok
20.7.

Svätý a slávny prorok Eliáš

Odporúčaný sviatok

6:30
7:30

 

16:30

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Dana
Sv. liturgia slovenská -farská
Sv. liturgia slovenská
Peter, Andrej, Helena, Helena, Mária

Utorok
21.7.

Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta
Svätý prorok Ezechiel

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* tichý úmysel
Sv. liturgia slovenská
Anna

Streda
22.7.

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Božena, Dušan, Simona a Patrik

Štvrtok
23.7.

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anna s rod.
Sv. liturgia slovenská
Michal, Helena

Piatok
24.7.

Svätá veľkomučenica Kristína.  Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Štefan, Alexej, Anna, Vasiľ, Fedor
Sv. liturgia slovenská
Anna, Juraj, Štefan, Vladislav (panychída)

Sobota
25.7.

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky

 

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Štefan, Mária
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav

Nedeľa
26.7.

NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci
Svätá prepodobná mučenica Paraskeva

Zbierka pre potreby farnosti

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Anna
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mariana s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.