Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

Liturgický program po 2. nedeli po ZSD KBM

 


Pondelok
8.6.

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

 

 

Utorok
9.6.

Cyril, alexandrijský arcibiskup

16:00

Sv. liturgia

Streda
10.6.

Hieromučeník Timotej, pruský biskup

 

Štvrtok
11.6.

Apoštoli Bartolomej a Barnabáš

Piatok
12.6.

NAJSLADŠIEHO PÁNA
JEŽIŠA KRISTA, MILUJÚCEHO ĽUDÍ
odporúčaný sviatok
myrovanie
voľnica

16:00

Sv. liturgia

Sobota
13.6.

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

 

Nedeľa
14.6.

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po 2. nedeli po ZSD NsP Humenné

 


Pondelok
8.6.

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

16:00

Sv. liturgia

Utorok
9.6.

Cyril, alexandrijský arcibiskup

16:00

Sv. liturgia

Streda
10.6.

Hieromučeník Timotej, pruský biskup

16:00

Sv. liturgia

Štvrtok
11.6.

Apoštoli Bartolomej a Barnabáš

Piatok
12.6.

NAJSLADŠIEHO PÁNA
JEŽIŠA KRISTA, MILUJÚCEHO ĽUDÍ
odporúčaný sviatok
myrovanie
voľnica

18:00

Sv. liturgia

Sobota
13.6.

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

 

Nedeľa
14.6.

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program po 2. nedeli po ZSD

 

Pondelok
8.6.

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Atanáz, Anastázia, Michal, Júlia, Ivan, Júlia (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
* Marek 40 r.  s rod.

Utorok
9.6.

Cyril, alexandrijský arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Ľubica, Róbert, Ľubica, Róbert
Sv. liturgia slovenská
* Radoslav 40 r.

Streda
10.6.

Hieromučeník Timotej, pruský biskup

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k NSJ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ivona (panychída)
Moleben k NSJ
Sv. liturgia slovenská
Anna, Júlia

Štvrtok
11.6.

Apoštoli Bartolomej a Barnabáš

6:30

17:00
18:00
19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Emil
Večiereň sviatku
Sv. liturgia slovenská
* Oľga 32 r.
Prednáška p. Vašečku

Piatok
12.6.

NAJSLADŠIEHO PÁNA
JEŽIŠA KRISTA, MILUJÚCEHO ĽUDÍ
odporúčaný sviatok
myrovanie
voľnica

6:30
7:30

16:30
18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter, Natália
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Juraj, Anna

Sobota
13.6.

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

 

6:30

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Helena, Anna, Ján
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Anton

Nedeľa
14.6.

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ivana
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jana, Anton, Tobiáš, Ján
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.

Liturgický program po Nedeli Všetkých svätých NsP Humenné

 


Pondelok
1.6.

Mučeník Justín Filozof a spol.

Začiatok pôstu pred sviatkom sv. Petra a Pavla

15:15
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Utorok
2.6.

Nikefor Vyznávač

15:15
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Streda
3.6.

Mučeník Lucilián a spol.

15:15
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Štvrtok
4.6.

Sviatok Najsvätejšej Eucharistie
odporúčaný sviatok
myrovanie

16:00

Sv. omša na námestí

Piatok
5.6.

Hieromučeník Dorotej

prvý piatok v mesiaci

17:00
18:00

Spoveď
Sv. liturgia

Sobota
6.6.

Prepodobný otec Bessarión Divotvorca

Fatimská sobota v Ľutine

 

Nedeľa
7.6.

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli Všetkých svätých KBM – Sídlisko III.

 


Pondelok
1.6.

Mučeník Justín Filozof a spol.

Začiatok pôstu pred sviatkom sv. Petra a Pavla

 

Utorok
2.6.

Nikefor Vyznávač

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Streda
3.6.

Mučeník Lucilián a spol.

Štvrtok
4.6.

Sviatok Najsvätejšej Eucharistie
odporúčaný sviatok
myrovanie

16:00

Sv. omša na námestí

Piatok
5.6.

Hieromučeník Dorotej

prvý piatok v mesiaci

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Sobota
6.6.

Prepodobný otec Bessarión Divotvorca

Fatimská sobota v Ľutine

 

Nedeľa
7.6.

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

9:30

Sv. liturgia.

Liturgický program po Nedeli Všetkých svätých

 


Pondelok
1.6.

Mučeník Justín Filozof a spol.

Začiatok pôstu pred sviatkom sv. Petra a Pavla

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Jozef, Peter, Júlia, Michal, Helena, Ján
Ján

Utorok
2.6.

Nikefor Vyznávač

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Zuzana, František, Juraj, František (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Mária, Ján, Mária

Streda
3.6.

Mučeník Lucilián a spol.

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Štefan, Štefan, Mária, Michal, Ján, Štefan
Večiereň sviatku s litijou
Sv. liturgia slovenská
Michal (panychída)
* Eva, Veronika, Lenka

Štvrtok
4.6.

Sviatok Najsvätejšej Eucharistie
odporúčaný sviatok
myrovanie

6:30
7:30

 

 

16:00

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Božena, Lenka, Karinka

Sv. omša na námestí

Sv. liturgia slovenská

Piatok
5.6.

Hieromučeník Dorotej

prvý piatok v mesiaci

6:30

 

17:45
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členovia a členky SSR a NSJ
Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
* rod. Tkáčova

Sobota
6.6.

Prepodobný otec Bessarión Divotvorca

Fatimská sobota v Ľutine

6:30

 

14:00
17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Zuzana, Ján, Anna, Ján
Sobáš so sv. lit.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Peter, Mária, Michal, Anna, Michal

Nedeľa
7.6.

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Adam
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Martin, Martin
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Justína, Olina s rod.

Liturgický program po Nedeli Päťdesiatnice KBM – Sídlisko III.

 


Pondelok
25.5.

Pondelok Svätého Ducha

odporúčaný sviatok

16:00

Sv. liturgia

Utorok
26.5.

Apoštol Karpos

16:00

Sv. liturgia

Streda
27.5.

Hieromučeník Terapont

 

Štvrtok
28.5.

Prepodobný otec Nikita

Piatok
29.5.

Prepodobná mučenica Teodózia

16:00

Sv. liturgia

Sobota
30.5.

Prepodobný otec Izák

 

Nedeľa
31.5.

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI VŠETKÝCH SVÄTÝCH

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli Päťdesiatnice

 


Pondelok
25.5.

Pondelok Svätého Ducha

odporúčaný sviatok

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Štefan, Michal, Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Zuzana, Sofia

Utorok
26.5.

Apoštol Karpos

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Iveta, Renáta, Štefan, Mária, Ján
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Streda
27.5.

Hieromučeník Terapont

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Mária, Peter
Akatist k P.B. 1.časť
Sv. liturgia slovenská
Ivan, Mária, Andrej

Štvrtok
28.5.

Prepodobný otec Nikita

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Viliam, Terézia, Mikuláš, Kornélia
Akatist k P.B. 2.časť
Sv. liturgia slovenská
Anna (panychída)

Piatok
29.5.

Prepodobná mučenica Teodózia

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Branislav

Sobota
30.5.

Prepodobný otec Izák

 

6:30

15.00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anton
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Michal, Andrej, Terézia, Ján, Tomáš

Nedeľa
31.5.

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI VŠETKÝCH SVÄTÝCH

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter, Janka, Paťka, Jakubko
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Ivana, Mariana
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Paľo s rod.

Liturgický program po Nedeli sv. Otcov KBM – Sídlisko III.

 


Pondelok
18.5.

Mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien

 

Utorok
19.5.

Hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci

16:00

Sv. liturgia

Streda
20.5.

Mučeník Tallelaios

Štvrtok
21.5.

Veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

 

Piatok
22.5.

Mučeník Bazilisk
Odovzdanie sviatku Nanebovstúpenia

16:00

Sv. liturgia

Sobota
23.5.

Piata zádušná sobota

 

Nedeľa
24.5.

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE  ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

myrovanie

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli sv. Otcov

 


Pondelok
18.5.

Mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Šimon, Anna, Ivan
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Michal, Paulína

Utorok
19.5.

Hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Marek, Lucia, Tomáš, Matej
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
Ivan, Irena (panychída)

Streda
20.5.

Mučeník Tallelaios

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Helena, Peter a ost.
Akatist k P.B. 1.časť
Sv. liturgia slovenská
* Silvia, Miloš, Samko, Natalka

Štvrtok
21.5.

Veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Mária, Ondrej, Juraj a ost.
Akatist k P.B. 2.časť
Sv. liturgia slovenská
Rozália, Mikuláš (panychída)

Piatok
22.5.

Mučeník Bazilisk
Odovzdanie sviatku Nanebovstúpenia

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Peter, Vasiľ, Mária, Andrej a ost.
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Ivan

Sobota
23.5.

Piata zádušná sobota

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za zosnulých s čítaniami hramôt
Veľká večiereň s lítijou
Sv. liturgia slovenská
za zosnulých s čítaniami hramôt

Nedeľa
24.5.

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE  ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

16:45

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Juraj
Svätodušná večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Dominika, Natália, Anton, Marta

Liturgický program po Nedeli o slepom KBM – Sídlisko III.

 


Pondelok
11.5.

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

Kňazský deň v Ľutine

Utorok
12.5.

Epifanios, cyperský biskup a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha

16:00

Svätá liturgia

Streda
13.5.

Mučenica Glykéria

Štvrtok
14.5.

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

prikázaný sviatok
myrovanie

16:00

Svätá liturgia

Piatok
15.5.

Prepodobný otec Pachómios Veľký

16:00

Svätá liturgia

Sobota
16.5.

Prepodobný otec Teodor Posvätený

 

Nedeľa
17.5.

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU

Zbierka Katolícke masmédia

9:30

Svätá liturgia