Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

Liturgický program na týždeň po Nedeli všetkých svätých – KBM

 

Pondelok
16.6.

Svätý otec Tychón Divotvorca, amatuntský biskup

Začiatok pôstu PETROVKA

Utorok
17.6.

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

16:30

Sv. liturgia

Streda
18.6.

Svätý mučeník Leontios

Štvrtok
19.6.

Sviatok Najsvätejšej Eucharistie

Odporúčaný sviatok
Myrovanie

Piatok
20.6.

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
21.6.

Svätý mučeník Julián Tarzský

Nedeľa
22.6.

DRUHÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na Týždeň po Nedeli všetkých svätých

 

Pondelok
16.6.

Svätý otec Tychón Divotvorca, amatuntský biskup

Začiatok pôstu PETROVKA


6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Helena, Vasiľ, Helena, Vasiľ, Mária, Vasiľ
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Štefan
+ Peter, Anna, Mária

Utorok
17.6.

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

6:00
6:30


17:30

18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
* Anna
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Štefánia

Streda
18.6.

Svätý mučeník Leontios

6:30


17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Eva
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Mária

Štvrtok
19.6.

Sviatok Najsvätejšej Eucharistie

Odporúčaný sviatok
Myrovanie

6:30
7:30


15:30

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Peter, Gabriela, Michal, Lenka

Archijerejská sv. liturgia na námestí

Piatok
20.6.

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan (panychída)

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Alexander, Mária

Sobota
21.6.

Svätý mučeník Julián Tarzský

6:3017:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Vasiľ, Demeter, Anna
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Milan, Marián (panychída)

Nedeľa
22.6.

DRUHÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

7:30


9:00


11:00


17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Eva
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Kristián, Emanuel a bohuznáma rodina
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Andrej, Jozefína

Gr.kat. cirkev, farnosť Rokytov pri Humennom a filiálka Zbojné

 

Liturgický program a oznamy
na týždeň po Nedeli Päťdesiatnice

Pondelok

Rokytov

16:00 + obchod a myrovanie

Zbojné

14:30

Utorok

Streda

o. Barna

Rokytov -
kaplnka

9:00  * z rod. Hatejovej

Štvrtok

o. Barna

Rokytov

18:00 † Jozef, Mária Drobňakoví

Piatok

o. Barna

Rokytov

18:00 † Anna Orosová, ročná lit.

Sobota

 

Nedeľa

Rokytov

9:15 * za veriacich

Zbojné

8:00

  • Kto by mal záujem zúčastniť sa kňazskej vysviacky v Ľutine o. diakona Lukáša Kireša, nech sa nahlási na FÚ v Rokytove (0911 812 244)

 

Veľmi Vás prosíme o modlitby za Vášho ťažko chorého duchovného otca Františka a pochopenie aj pre núdzové zastupovanie vo Vašich chrámoch.

Liturgický program na týždeň po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
9.6.

Pondelok Svätého Ducha
Najsvätejšia Trojica

Odporúčaný sviatok

Utorok
10.6.

Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup

16:30

Sv. liturgia

Streda
11.6.

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš

Štvrtok
12.6.

Prepodobný otec Onufrios Veľký
Prepodobný otec Peter Athoský

Piatok
13.6.

Svätá mučenica Akvilína
Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie

Voľnica

16:30

Sv. liturgia

Sobota
14.6.

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice
Svätý prorok Elizeus
Svätý Metod, konštantínopolský patriarcha

Nedeľa
15.6.

PRVÁ
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI –
VŠETKÝCH SVÄTÝCH

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na Týždeň po Päťdesiatnici

 

Pondelok
9.6.

Pondelok Svätého Ducha
Najsvätejšia Trojica

Odporúčaný sviatok

 

6:30
7:30

 

16:30
18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Ján, Martin
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Radoslav (30 r.)

Utorok
10.6.

Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup

 

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
* Oliver
* Ivana
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Anna, Zuzana, Michal, Konštantín

Streda
11.6.

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš

 

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Miroslav, Ladislav, Monika, Miroslava, Katarína, Helena
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
* Oľga (31 r.), Matúš
* Andrea (40 r.) s rod.

Štvrtok
12.6.

Prepodobný otec Onufrios Veľký
Prepodobný otec Peter Athoský

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ladislav, Nina, Peter, Jožo, Janík
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Piatok
13.6.

Svätá mučenica Akvilína
Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie

Voľnica

 

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Marek, Anna, Mária, Štefan
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Vasiľ, Anna

Sobota
14.6.

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice
Svätý prorok Elizeus
Svätý Metod, konštantínopolský patriarcha

6:30
15:00
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Iveta (panychída)
Sobáše
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Helena

Nedeľa
15.6.

PRVÁ
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI –
VŠETKÝCH SVÄTÝCH

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ján, Anna
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jana, Anton, Tobiáš, Vít
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Eva, Lenka, Veronika

Liturgický program na týždeň po Siedmej nedeli po Pasche

Liturgický program a oznamy na týždeň po Nedeli sv. otcov

Liturgický program na týždeň po Siedmej nedeli po Pasche - KBM

Liturgický program na týždeň po Nedeli o slepom - KBM

 

Pondelok
26.5.

Svätý apoštol Karpos

 

Utorok
27.5.

Svätý hieromučeník Terapont

16:30

Streda
28.5.

Zakončenie Paschy
Prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup

 

Štvrtok
29.5.

Nanebovstúpenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Prikázaný sviatok
Myrovanie

 

Piatok
30.5.

Prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sobota
31.5.

Svätý apoštol Hermas

 

Nedeľa
1.6.

SIEDMA
NEDEĽA PO PASCHE –
OTCOV PRVÉHO NICEJSKÉHO SNEMU
Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci
Zb. Katolícke masmédiá

9:00

Liturgický program na týždeň po Nedeli o slepom

 

Pondelok
26.5.

Svätý apoštol Karpos

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Michal, Mária, Michal
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Milan

Utorok
27.5.

Svätý hieromučeník Terapont

6:00
6:30
17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Peter, Mária
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Ivan, Mária, Andrej

Streda
28.5.

Zakončenie Paschy
Prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Miroslav (40 r.)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Ivona (panychída)

Štvrtok
29.5.

Nanebovstúpenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Prikázaný sviatok
Myrovanie

6:30
7:30

16:30
18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Michal, Mária
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Helena, Martin, Bibiana, Tatiana, Marián, Dominika, Martin, Michaela, Alexandra

Piatok
30.5.

Prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Michal, Marián
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Pavla (panychída)

Sobota
31.5.

Svätý apoštol Hermas

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária (88 r.) s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Michal, Alžbeta, Michal (panychída)

Nedeľa
1.6.

SIEDMA
NEDEĽA PO PASCHE –
OTCOV PRVÉHO NICEJSKÉHO SNEMU
Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci
Zb. Katolícke masmédiá

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Miroslav s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Dominika (23 r.), Marta (55 r.), Anton, Natália
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Zuzana s rod.

Gr.kat. cirkev, farnosť Rokytov pri Humennom a filiálka Zbojné

Gr.kat. cirkev, farnosť Rokytov pri Humennom a filiálka Zbojné

Liturgický program a oznamy na týždeň po Nedeli o samaritánke

Pondelok
19.5.

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup a spoločníci

Utorok
20.5.

Svätý mučeník Tallelaios

Zbojné
16:30

Ivan, Ivan, Vasiľ, Anna, Ján, Helena, Andrej – z r. Bočanovej

Rokytov
18:00

* z rod. Ondikovej

Streda
21.5.

Zakončenie Polovice Päťdesiatnice
Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

 

Štvrtok
22.5.

Svätý mučeník Bazilisk

 

Piatok
23.5.

Prepodobný otec a vyznávač Michal, syndský biskup
Zdržanlivosť od mäsa

Zbojné
16:30

Ján Koblík (40-dňová)

Rokytov
18:00

Sobota
24.5.

Prepodobný otec Simeon
Prepodobný Nikita Stĺpnik

PÚŤ DO KRAKOWA

 

Nedeľa
25.5.

ŠIESTA
NEDEĽA PO PASCHE –
O SLEPOM

Tretie nájdenie hlavy svätého proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Zbojné
9:30

Rokytov
8:00

 

  • - Dnes je vyhlásená zbierka na Seminár I. Za dary Pán Boh zaplať!
  • - Na budúcu sobotu je Púť do Krakowa. Odchod autobusu je z piatka na sobotu ráno zo Zbojného o 2:30 zo zastávok SAD; odchod z Rokytova je o 3:00 od fary a Obecného úradu.

Ohlášky: Michal Špik, narodený v Humennom, bývajúci v Koškovciach, syn rodičov Michala a Anny rod. Bačkovej  a Lenka Vellová, narodená a bývajúca v Humennom, dcéra rodičov Mariána a Márie rod. Kudelásovej; ohlasujú sa po prvýkrát.

 

Veľmi Vás prosíme o modlitby za Vášho ťažko chorého duchovného otca Františka a pochopenie aj pre jeho zastupovanie vo Vašich chrámoch.