Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

MODLITBA ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO PLÁNU S MANŽELSTVOM A RODINOU

 

Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho
a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.
Ty si stvoril človeka na svoj obraz.
Stvoril si ho ako muža a ženu,
aby obidvaja v celoživotnej jednote
tela a srdca plnili svoje poslanie
a tak verne zobrazovali tvoju lásku.
Ty si v manželskom zväzku muža a ženy
naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.
S otcovskou láskou chráň dielo,
ktoré má v tebe počiatok.
Nech dobro triumfuje
nad ľudskou bezmocnosťou
a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie,
ktorá neraz odmieta chrániť
a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.
Veď ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu,
Otcu i Synu i Svätému Duchu,
teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Liturgický program po Narodení Pána – KBM

 

Pondelok
29.12.

Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista

 

Utorok
30.12.

Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska

16:00

Sv. liturgia

Streda
31.12.

Zakončenie sviatku Kristovho narodenia

Štvrtok
1.1.2014

NOVÝ ROK

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
Pamiatka svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarei

Prikázaný sviatok
myrovanie

 

Piatok
2.1.

Predsviatok Bohozjavenia
Svätý Otec Silvester, rímsky pápež
Prvý piatok
Voľnica

16:00

Sv. liturgia

Sobota
3.1.

Sobota pred Osvietením
Predsviatok Bohozjavenia
Svätý prorok Malachiáš
Svätý mučeník Gordios

 

Nedeľa
4.1.

NEDEĽA PRED BOHOZJAVENÍM
Predsviatok Bohozjavenia
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli po Narodenia Pána

 


Pondelok
29.12.

Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ivona
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Peter

Utorok
30.12.

Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Oľga, Dezider, Ema, Gejza
Sv. liturgia slovenská
Michal

Streda
31.12.

Zakončenie sviatku Kristovho narodenia

Zakončenie Roka Sedembolestnej

6:30

16:00
17:00

23:15

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Mária, Ján (panychída)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
ďakovná sv. liturgia
Ďakovný akatist a požehnanie

Štvrtok
1.1.2014

NOVÝ ROK

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
Pamiatka svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarei

Prikázaný sviatok
myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Daniela
Sv. liturgia Bazila Veľkého cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia Bazila Veľkého slovenská
* Jozef
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jozef, Mária, Martin, Peter, Monika Veronika

Piatok
2.1.

Predsviatok Bohozjavenia
Svätý Otec Silvester, rímsky pápež
Prvý piatok
Voľnica

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členovia SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
Anna, Štefan, Michal

Sobota
3.1.

Sobota pred Osvietením
Predsviatok Bohozjavenia
Svätý prorok Malachiáš
Svätý mučeník Gordios

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ľuba
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Mária

Nedeľa
4.1.

NEDEĽA PRED BOHOZJAVENÍM

Predsviatok Bohozjavenia

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Alexandra 30r.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ľubomíra 20r.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.

Liturgický program na sviatky Narodenia Pána – KBM

 

Pondelok
22.12.

Svätá veľkomučenica Anastázia
Predsviatok Narodenia Pána

 

Utorok
23.12.

Desiati svätí mučeníci z Kréty
Predsviatok Narodenia Pána

16:00

Sv. liturgia

Streda
24.12.

Predvečer Narodenia Pána
PRÍSNY PÔST
Svätá prepodobná mučenica Eugénia

Štvrtok
25.12.

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

9:30

Sv. liturgia

Piatok
26.12.

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Prikázaný sviatok
Voľnica

14:00    Ekumenický koncert v PCO

Rím.kat. sv. omša

Sobota
27.12.

Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan
Prepodobný Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov

Rím.kat. sv. omša

Nedeľa
28.12.

Nedeľa po Kristovom narodení
Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba, Božieho brata

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na sviatky Narodenia Pána (Roždestvo Hospoda)

 


Pondelok
22.12.

Svätá veľkomučenica Anastázia
Predsviatok Narodenia Pána

6:30

 

17:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vasiľ
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Anna, Peter (panychída)

Utorok
23.12.

Desiati svätí mučeníci z Kréty
Predsviatok Narodenia Pána

6:30

 

17:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Marián, Michal, Mária (panychída)
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
Michal, Mária, Viera, Štefan, Mária

Streda
24.12.

Predvečer Narodenia Pána
PRÍSNY PÔST
Svätá prepodobná mučenica Eugénia

7:30
15:00

22:00

Cárske časy
Liturgia sv. Bazila Veľkého s Veľkou večierňou
Veľké povečerie s lítiou

Štvrtok
25.12.

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

16:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Anna
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena, Anton, Maroš
Vianočná akadémia
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Anna, Radovan, Marián, Anna, Matúš

Piatok
26.12.

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Prikázaný sviatok
Voľnica

14:00    Ekumenický koncert v PCO

7:30

 

9:00

 

11:00

 

18:00

Sv. liturgia slovenská
* (     )
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Inga, Peter, Patrik, Darina, Ľubo, Marko
Sv. liturgia slovenská
* Zuzana

Sobota
27.12.

Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan
Prepodobný Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov

7:30

 

9:00

 

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ladislav a Zuzana
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Peter

Nedeľa
28.12.

Nedeľa po Kristovom narodení
Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba, Božieho brata

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15

 

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária, Marián, Stanislav
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
*  Mária
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* rod. Hricáková

Liturgický program na týždeň po 27. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
15.12.

Svätý hieromučeník Eleuterios

 

Utorok
16.12.

Svätý prorok Aggeus

16:00

Sv. liturgia

Streda
17.12.

Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael

Štvrtok
18.12.

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci

 

Piatok
19.12.

Svätý mučeník Bonifác

16:00

Sv. liturgia

Sobota
20.12.

Sobota pred Kristovým narodením
Predsviatok Narodenia Pána
Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ

 

Nedeľa
21.12.

NEDEĽA 28. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV
Predsviatok Narodenia Pána

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 27. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
15.12.

Svätý hieromučeník Eleuterios

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Anton (panychída)
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Andrejka (panychída)

Utorok
16.12.

Svätý prorok Aggeus

6:00
6:30

17:00
18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
Alexander, Zuzana
Príprava s deťmi
Sv. liturgia slovenská
Juraj (ročná)

Streda
17.12.

Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael

6:30

18:00

19:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Tatiana s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Michal (82r.)
Moleben pred Narodením IC XC

Štvrtok
18.12.

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci

6:30

 

18:00

19:00

Sv. liturgia staroslovienska
Andrej, Ján, Zuzana, Anna, Mária, Zuzana, Július, Andrej
Sv. liturgia slovenská
Ján
Moleben pred Narodením IC XC

Piatok
19.12.

Svätý mučeník Bonifác

6:00
6:30

12:30
18:00
19:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
Vasiľ, Anna, Ján, Fedor
GJZ
Sv. liturgia slovenská
Jozef, Júlia, Jozef (panychída)
Moleben pred Narodením IC XC

Sobota
20.12.

Sobota pred Kristovým narodením
Predsviatok Narodenia Pána
Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Mária, Vojtech, Ján, Mária, Lýdia, Michal (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Katarína, Peter

Nedeľa
21.12.

NEDEĽA 28. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV
Predsviatok Narodenia Pána

7:30

9:00

11:00

15:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Anna (75r.)
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich

Sv. liturgia slovenská
* Karolína a Terezka

Predvianočná spoveď
Sv. liturgia slovenská
* Milka (60r.), Ladislav

Liturgický program na týždeň po 26. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
8.12.

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

(prikázaný sviatok)
(myrovanie)

 

Utorok
9.12.

Prepodobný otec Patapios

16:00

Sv. liturgia

Streda
10.12.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

 

Štvrtok
11.12.

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik

 

Piatok
12.12.

Prepodobný otec Spiridon Divotvorca

16:00

Sv. liturgia

Sobota
13.12.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest

 

Nedeľa
14.12.

NEDEĽA 27. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 26. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
8.12.

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

(prikázaný sviatok)
(myrovanie)

6:30
7:30

9:30
16:30

18:00

Utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
Ladislav a Ján
GJZ
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Helena, Fedor, Mária, Anna

Utorok
9.12.

Prepodobný otec Patapios

6:00
6:30

17:00
18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
Juraj (panychída)
Príprava s deťmi
Sv. liturgia slovenská
Michal, Ján, Anna (panychída)

Streda
10.12.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Peter, Michal, Emil, Anna, Magdaléna
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
Anna, Michal (panychída)

Štvrtok
11.12.

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Mária (panychída)
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
Helena, Ján, Helena, Alica, Michal, Štefánia, Miro, Stano

Piatok
12.12.

Prepodobný otec Spiridon Divotvorca

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
Bartolomej, Zuzana, Michal, Štefan, Anna
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
* Anna (70 rokov)
Mária (panychída)

Sobota
13.12.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
rod. Mihalčíkovej Vasiľ, Ján, Andrej, Zuzana
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Helena, Michal, Katarína

Nedeľa
14.12.

NEDEĽA 27. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Zuzana a Iveta
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Michal a Anežka
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Laura, Miroslav, Jana

Liturgický program na týždeň po 25. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
1.12.

Svätý prorok Nahum

 

Utorok
2.12.

Svätý prorok Habakuk

15:00
16:00

Sv. spoveď
Sv. liturgia

Streda
3.12.

Svätý prorok Sofoniáš

 

Štvrtok
4.12.

Veľkomučenica Barbora

Piatok
5.12.

Prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

(prvý piatok v mesiaci)

15:00
16:00

Sv. spoveď
Sv. liturgia

Sobota
6.12.

Svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

 

Nedeľa
7.12.

NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý Ambróz, milánsky biskup

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 25. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
1.12.

Svätý prorok Nahum

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Andrej
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
rod. Papasovej (panychída)

Utorok
2.12.

Svätý prorok Habakuk

6:00

 

6:30

17:00

 

18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
Helena, Ján, Viera
Príprava s deťmi
Sv. liturgia slovenská
Jozef, Alžbeta

Streda
3.12.

Svätý prorok Sofoniáš

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia staroslovienska
Jozef, Mária, Ivona
Sv. liturgia slovenská
Michal  (panychída)
Moleben pred Narodením IC XC

Štvrtok
4.12.

Veľkomučenica Barbora

6:30

 

18:00

19:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Terézia, Eduard, Jozef
Sv. liturgia slovenská
Anna, Antonín, Iveta (panychída)
Zuzana, František, František, Juraj (panychída)
Moleben pred Narodením IC XC

Piatok
5.12.

Prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

(prvý piatok v mesiaci)

6:30

 

17:45

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSJ
Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
Anna, Ján, Mária, Margita, Eden, Anna, Dušan, Jozef, Juraj, Marienka

Sobota
6.12.

Svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

7:30

9:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Danuta a Ján
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Danka, Alžbetka, Martina, Samuel

Nedeľa
7.12.

NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý Ambróz, milánsky biskup

7:30

 

9:00

 

11:00

17:00

 

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ľubka, Natálka, Rasťo
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich

Sv. liturgia slovenská
* Anna (85 r.)

Veľká večiereň s lítijou
Sv. liturgia slovenská
* Bibiana