Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program

Liturgický program na týždeň po 27. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
15.12.

Svätý hieromučeník Eleuterios

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Anton (panychída)
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Andrejka (panychída)

Utorok
16.12.

Svätý prorok Aggeus

6:00
6:30

17:00
18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
Alexander, Zuzana
Príprava s deťmi
Sv. liturgia slovenská
Juraj (ročná)

Streda
17.12.

Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael

6:30

18:00

19:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Tatiana s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Michal (82r.)
Moleben pred Narodením IC XC

Štvrtok
18.12.

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci

6:30

 

18:00

19:00

Sv. liturgia staroslovienska
Andrej, Ján, Zuzana, Anna, Mária, Zuzana, Július, Andrej
Sv. liturgia slovenská
Ján
Moleben pred Narodením IC XC

Piatok
19.12.

Svätý mučeník Bonifác

6:00
6:30

12:30
18:00
19:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
Vasiľ, Anna, Ján, Fedor
GJZ
Sv. liturgia slovenská
Jozef, Júlia, Jozef (panychída)
Moleben pred Narodením IC XC

Sobota
20.12.

Sobota pred Kristovým narodením
Predsviatok Narodenia Pána
Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Mária, Vojtech, Ján, Mária, Lýdia, Michal (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Katarína, Peter

Nedeľa
21.12.

NEDEĽA 28. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV
Predsviatok Narodenia Pána

7:30

9:00

11:00

15:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Anna (75r.)
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich

Sv. liturgia slovenská
* Karolína a Terezka

Predvianočná spoveď
Sv. liturgia slovenská
* Milka (60r.), Ladislav

Liturgický program na týždeň po 26. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
8.12.

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

(prikázaný sviatok)
(myrovanie)

 

Utorok
9.12.

Prepodobný otec Patapios

16:00

Sv. liturgia

Streda
10.12.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

 

Štvrtok
11.12.

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik

 

Piatok
12.12.

Prepodobný otec Spiridon Divotvorca

16:00

Sv. liturgia

Sobota
13.12.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest

 

Nedeľa
14.12.

NEDEĽA 27. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 26. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
8.12.

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

(prikázaný sviatok)
(myrovanie)

6:30
7:30

9:30
16:30

18:00

Utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
Ladislav a Ján
GJZ
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Helena, Fedor, Mária, Anna

Utorok
9.12.

Prepodobný otec Patapios

6:00
6:30

17:00
18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
Juraj (panychída)
Príprava s deťmi
Sv. liturgia slovenská
Michal, Ján, Anna (panychída)

Streda
10.12.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Peter, Michal, Emil, Anna, Magdaléna
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
Anna, Michal (panychída)

Štvrtok
11.12.

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Mária (panychída)
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
Helena, Ján, Helena, Alica, Michal, Štefánia, Miro, Stano

Piatok
12.12.

Prepodobný otec Spiridon Divotvorca

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
Bartolomej, Zuzana, Michal, Štefan, Anna
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
* Anna (70 rokov)
Mária (panychída)

Sobota
13.12.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
rod. Mihalčíkovej Vasiľ, Ján, Andrej, Zuzana
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Helena, Michal, Katarína

Nedeľa
14.12.

NEDEĽA 27. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Zuzana a Iveta
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Michal a Anežka
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Laura, Miroslav, Jana

Liturgický program na týždeň po 25. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
1.12.

Svätý prorok Nahum

 

Utorok
2.12.

Svätý prorok Habakuk

15:00
16:00

Sv. spoveď
Sv. liturgia

Streda
3.12.

Svätý prorok Sofoniáš

 

Štvrtok
4.12.

Veľkomučenica Barbora

Piatok
5.12.

Prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

(prvý piatok v mesiaci)

15:00
16:00

Sv. spoveď
Sv. liturgia

Sobota
6.12.

Svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

 

Nedeľa
7.12.

NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý Ambróz, milánsky biskup

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 25. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
1.12.

Svätý prorok Nahum

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Andrej
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
rod. Papasovej (panychída)

Utorok
2.12.

Svätý prorok Habakuk

6:00

 

6:30

17:00

 

18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
Helena, Ján, Viera
Príprava s deťmi
Sv. liturgia slovenská
Jozef, Alžbeta

Streda
3.12.

Svätý prorok Sofoniáš

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia staroslovienska
Jozef, Mária, Ivona
Sv. liturgia slovenská
Michal  (panychída)
Moleben pred Narodením IC XC

Štvrtok
4.12.

Veľkomučenica Barbora

6:30

 

18:00

19:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Terézia, Eduard, Jozef
Sv. liturgia slovenská
Anna, Antonín, Iveta (panychída)
Zuzana, František, František, Juraj (panychída)
Moleben pred Narodením IC XC

Piatok
5.12.

Prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

(prvý piatok v mesiaci)

6:30

 

17:45

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSJ
Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
Anna, Ján, Mária, Margita, Eden, Anna, Dušan, Jozef, Juraj, Marienka

Sobota
6.12.

Svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

7:30

9:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Danuta a Ján
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Danka, Alžbetka, Martina, Samuel

Nedeľa
7.12.

NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý Ambróz, milánsky biskup

7:30

 

9:00

 

11:00

17:00

 

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ľubka, Natálka, Rasťo
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich

Sv. liturgia slovenská
* Anna (85 r.)

Veľká večiereň s lítijou
Sv. liturgia slovenská
* Bibiana

Liturgický program na týždeň po 24. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
24.11.

Svätá veľkomučenica Katarína

Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu

 

Utorok
25.11.

Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu
Svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský 

16:00

Sv. liturgia

Streda
26.11.

Prepodobný otec Alypios Stĺpnik
Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja

 

Štvrtok
27.11.

Svätý mučeník Jakub Perzský

 

Piatok
28.11.

Svätý prepodobný mučeník
Štefan Nový

16:00

Sv. liturgia

Sobota
29.11.

Svätý mučeník Paramon

 

Nedeľa
30.11.

NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný

(Zbierka pre Charitu II.)

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 24. nedeli po Päťdesiatnici

Pondelok
24.11.

Svätá veľkomučenica Katarína

Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Michal, Anna, Miroslav, Anna
(panychída)
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
František, Andrej, Helena, Ján

Utorok
25.11.

Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu
Svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský 

6:00
6:30

17:00
18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
Štefan (panychída)
Príprava s deťmi
Sv. liturgia slovenská
Anna, Jozef, Alžbeta, Ján (panychída)

Streda
26.11.

Prepodobný otec Alypios Stĺpnik
Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Monika, Katarína, Dominika, František, Peter
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
Milan, Erik, Jozef, Ján, Marián

Štvrtok
27.11.

Svätý mučeník Jakub Perzský

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Milan
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
Peter (panychída)

Piatok
28.11.

Svätý prepodobný mučeník
Štefan Nový

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
Anna, Andrej (panychída)

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
Michal, Mária, Michal, Alžbeta, Michal

Sobota
29.11.

Svätý mučeník Paramon

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Michal, Michal, Peter, Helena, Helena
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Rudolf, Terézia

Nedeľa
30.11.

NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný

(Zbierka pre Charitu II.)

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Andrej 70 r.
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Matúš, Stanislav, Emília, Tobiáš

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* o. Andrej

Liturgický program na týždeň po 23. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
17.11.

Svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

 

Utorok
18.11.

Svätí mučeníci Platón a Roman

16:00

Sv. liturgia

Streda
19.11.

Svätý prorok Abdiáš

 

Štvrtok
20.11.

Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu

Blažená Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka sestier služobníc

Piatok
21.11.

VSTUP PRESVÄTEJ BOHORODIČKY
DO CHRÁMU

(odporúčaný sviatok)
(myrovanie)
(voľnica)

16:00

Sv. liturgia

Sobota
22.11.

Svätý apoštol Filemon a spoločníci

 

Nedeľa
23.11.

NEDEĽA 24. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup

(Zbierka pre potreby farnosti)

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 23. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
17.11.

Svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Michal
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Utorok
18.11.

Svätí mučeníci Platón a Roman

6:00
6:30

17:00
18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
Helena a Štefan (panychída)
Príprava s deťmi
Sv. liturgia slovenská
František, Jozef, František, Pavol, Mária (panychída)

Streda
19.11.

Svätý prorok Abdiáš

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Ján, Mária
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
Jozef  (panychída)
* Alžbeta s rod.

Štvrtok
20.11.

Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu

Blažená Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka sestier služobníc

6:30

17:00
18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
Anna, Ján, Anna, Justína
Veľká večiereň s lítijou
Sv. liturgia slovenská
Ján, Zuzana, Michal, Mária
Prosby k bl. Jozafáte

Piatok
21.11.

VSTUP PRESVÄTEJ BOHORODIČKY
DO CHRÁMU

(odporúčaný sviatok)
(myrovanie)
(voľnica)

6:30
7:30

16:30

18:00

Utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Mária, Vojtech (panychída)

Sobota
22.11.

Svätý apoštol Filemon a spoločníci

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
z rod. Kurucovej
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Peter

Nedeľa
23.11.

NEDEĽA 24. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup

(Zbierka pre potreby farnosti)

 

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Michal
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jozef a Martina s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Adam, Veronika, Zuzanka, Mária

Liturgický program na týždeň po 22. nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 


Pondelok
10.11.

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

 

Utorok
11.11.

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia

16:00

Sv. liturgia

Streda
12.11.

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup

 

Štvrtok
13.11.

Svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

 

Piatok
14.11.

Svätý a všechválny apoštol Filip

16:00

Sv. liturgia

Sobota
15.11.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

(Začiatok Filipovky, teda štyridsaťdenného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista)

 

Nedeľa
16.11.

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 22. nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
10.11.

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
, Štefan, Ján, Anna, Zuzana
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
Mária, Štefan, Helena, Štefan (panychída)

Utorok
11.11.

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Anton, Helena, Ladislav
Príprava s deťmi
Sv. liturgia slovenská
* Margita, Janka, Ľubka, Janík s rod.

Streda
12.11.

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Adolfína
Sv. liturgia slovenská
Anna, Michal

Štvrtok
13.11.

Svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Anna a Milan
Sv. liturgia slovenská
Andrej, Andrej, Mária

Piatok
14.11.

Svätý a všechválny apoštol Filip

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Michal, Helena, Igor
Sv. liturgia slovenská
* Ľudmila

Sobota
15.11.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

(Začiatok Filipovky, teda štyridsaťdenného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista)

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Peter

Veľká večiereň

Sv. liturgia slovenská
Róbert, Mária

Nedeľa
16.11.

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Adam 18 r., Simona 25 r.
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Diana 12 r.

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ján s rod., Juraj s rod., Helena s rod.